06.02.2024

Повече от 100 000 клиенти вече ползват застраховките на Инстинкт

news article image

Застрахователното дружество "Инстинкт” се стреми да обработва и изплаща предявена застрахователна претенция само за 24 часа.

Станахме застрахователен агент на ЗД “ИНСтинкт” ЕАД, с което отворихме нова страница с възможности за клиентите ни. Резултатите говорят сами за себе си: Повече от 100 000 сключени застрахователни полици чрез посредничеството на “Изи Асет Мениджмънт” АД за по-малко от година.

Инстинкт се стреми да променя общата представа за застраховането чрез:

  • бързина – на вземане на решенията и даването на обратна връзка;
  • лекота – без усложнени процеси и на достъпен език;
  • грижовност – решения, продукти и процеси са направени с мисъл за клиента;
  • прозрачност – ясни условия без скрити уловки;
  • иновативност – нови и различни решения в крак с времето, а понякога и изпреварващи тенденциите.

 

В нашите офиси се предлагат  застраховка злополука ,,Сигурност” и имуществена застраховка “Изи дом” на ЗД “Инстинкт”.

Повече информация за тях може да бъде открита на следния линк

Ask a question Задай въпрос