Партньорство между Изи Кредит и Инстинкт

От 19 юни 2023 ч. „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е застрахователен агент на Застрахователно дружество „Инстинкт“ ЕАД, с което отваряме нова страница с възможности за клиентите ни в областта на застраховането.

„Инстинкт“ е част от Management Financial Group (MFG) –обединяващo водещи доставчици на небанкови финансови услуги в Централна и Източна Европа с богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, кредитите за микро и малък бизнес, кредитните карти, дигиталния бизнес и други.

Целта на новата компания е да даде възможност, както дружествата, част от MFG, да сключват застрахователни полици и по този начин да се увеличи портфолиото от финансови услуги, които групата предлага, така и чрез успешни партньорства да се предоставят застрахователни решения на клиенти извън MFG.

Мисията на Инстинкт е да помага на своите клиентите да постигнат целите си, като се съобразява с техния интерес, разбира техните нужди и отговаря на техните очаквания, а дори и ги надхвърля. Стремят се да променят общата представа за застраховането чрез:

 • Бързина – бързо взимат решения и дават обратна връзка;
 • Лекота – не усложняват процесите, общуват с клиентите на достъпен език;
 • Грижовност –,,Инстинкт‘‘ прави всичко с мисъл за клиента - решения, продукти, процеси;
 • Прозрачност – условията по продуктите са ясни и без скрити уловки, всичко е достъпно за клиента;
 • Иновативност – създават нови и различни решения в крак с времето, а понякога и го изпреварват.

ЗД Инстинкт ЕАД, с ЕИК: 207335761, извършва застрахователна дейност по всички видове застраховки, за които е получило лиценз, съгласно Решение № 180-ОЗ от 09.02.2023г., Решение № 1013-ОЗ от 14.11.2023г. и Решение № 28-ОЗ от 18.01.2024г. на Комисия за финансов надзор:

 • Злополука (включително трудова злополука и професионални заболявания)
 • Заболяване
 • Пожар и природни бедствия
 • Други вреди на имуществото
 • Разни финансови загуби
 • Помощ при пътуване (Асистанс)
   

Застрахователното портфолио на ЗД Инстинкт ЕАД се състои от различни продукти, сред които:

 • Защита на кредити
 • Защита на карти
 • Защита на дома
 • Защита при пътуване
 • Злополука 

ЗД Инстинкт се осмелява да направи застраховането възможно по-достъпно, чрез  прозрачни, лесни за разбиране и иновативни продукти. Ние всички вярваме, че с навлизането на ЗД Инстинкт ЕАД на застрахователния пазар ще се допринесе за повишаване на запознатостта на клиентите със спецификата и предимствата на застрахователните продукти и ще се спомогне за по-висока степен на разбиране на застраховането, благодарение на дълбоките познания на екипа за пазара, както и на отличното обслужване, което се предоставя.

Повече за Застрахователно дружество Инстинкт ЕАД можете да намерите на  www.instinct-insurance.com

 • Удостоверение за застрахователно агентство ТУК>>>
 • Информация относно застрахователя, съгласно чл. 324 и чл.326 от Кодекс за застраховането ТУК>>>
 • Информация относно застрахователя, съгласно чл. 325 от Кодекс за застраховането ТУК>>>
 • Продуктов лист за застраховка „СИГУРНОСТ“ ТУК>>>
 • Общи условия за застраховка „СИГУРНОСТ“  ТУК>>>
 • Продуктов лист за застраховка „ИЗИ ДОМ“ ТУК >>>
 • Общи условия за застраховка „ИЗИ ДОМ“ ТУК>>>
 • Правила за поверителност ТУК >>>
Ask a question Задай въпрос