1. Какво е Изи Кредит?

Изи Кредит предлага потребителски заеми (между 200 и 9000 лева). Заемът се изплаща посредством предварително договорени, фиксирани месечни, седмични или двуседмични вноски. Тези вноски включват главница и лихва. За всички свои Клиенти предоставяме ежеседмично събиране на погасителната вноска от техните домове – удобно и лесно! Без да се налага Клиентите да чакат на опашки или да посещават отдалечени офиси.

2. Защо ме посещават в дома ми за събиране на погасителни вноски?

Услугата за събиране на вноски е много удобна за повечето наши Клиенти. Тя им дава възможност да се грижат за ежедневните си задължения, без да отделят излишно време за обслужване на кредита. От друга страна, позволява на нашите Кредитни консултанти да се запознаят по-добре с Клиентите, да разберат техните нужди и потребности, за да могат да дадат адекватен съвет и да предложат най-доброто възможно обслужване. Точно персоналното обслужване в дома различава услугата, която предлагаме, от стандартните начини за предоставяне на кредит.

3. Кой е адресът на регистрация на "Изи Асет Мениджмънт" АД?

Град София 1324, ж.к. "Люлин", бул. "Джавахарлал Неру" № 28, офис 40-46; ПК 1324.

4. Защо Кредитните консултанти събират толкова информация за кандидатите за кредит?

Решение за отпускане на кредита се взима и на база предоставената от Клиента информация. Колкото повече, по-точна и ясна е тя, толкова по-лесно и по-бързо нашите софтуерни продукти и Кредитни Инспектори ще могат да преценят оптималния вариант за всеки Клиент и това ще увеличи вероятността да Ви бъде отпусната желаната сума.

5. Какво става със събраната информация?

Личните данни на нашите клиенти са защитени и Дружеството ги съхранява и обработва при стриктно спазване на разпоредбите на Закон за защита на личните данни.

6. Мога ли да кандидатствам за кредит отново, ако при предходно кандидатстване получа отказ?

Да, Вие можете да кандидатствате за кредит неограничен брой пъти. За да кандидатствате отново след отказ, трябва да са минали три месеца или да се е променило нещо във Вашия икономически и социален статус (например да е отпаднал някакъв Ваш разход, да имате допълнителен приход, нова месторабота и т.н.).

7. Трябва ли да предоставя обезпечение по кредита?

Ние се стремим максимално да отговаряме на Вашите изискванията и за да получите парите си максимално бързо, ще можете да усвоите кредита веднага след одобрение, но следва да предоставите обезпечение по кредита си: двама поръчители – физически лица, банкова гаранция или гаранция от юридическо лице, което предоставя гаранционни сделки. Обезпечението може да бъде предоставено в момента на сключване на договора за паричен заем или три дни след сключването му. С цел да предостави удобство на своите клиенти и възможности за избор, Изи Кредит предлага възможност трето юридическо лице, което предлага гаранционни услуги, да стане гарант по кредита Ви. Към момента на сключване на договор за паричен заем, сключвате и договор за предоставяне на гаранция, което гарантира, че ще изпълните ангажимента си за предоставяне на обезпечение, дори и да не успеете да предоставите обезпечение под формата на поръчителство от две физически лица или банкова гаранция.

8. На какви условия трябва да отговарят поръчителите?

Всеки от двамата поръчители трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Да представи служебна бележка от работодател за размер на трудово възнаграждение; нетния размер на трудовото му възнаграждение да е в размер над 1000 лв.;
  • Да работи по безсрочен трудов договор; да не е заемател или поръчител по друг договор за паричен заем, сключен с „Изи Асет Мениджмънт“ АД;
  • Да няма неплатени осигуровки за последните две години;
  • Да няма задължения към други банкови и финансови институции или ако има - кредитната му история в ЦКР към БНБ една година назад да е със статус прострочие между „0 и 30 дни“.

Поръчителите подписват договор за поръчителство.

9. Какво е банкова гаранция?

Банкова гаранция е договорено отношение между банката и Вас, с което банката се съгласява да изпълни Вашите задължения по договорa за паричен заем, в случай, че Вие не ги изпълните.

Банковата гаранция трябва да е издадена в полза на Easy Credit, за сумата в размер на общия размер на плащанията по договора за паричен заем и със срок на валидност – 30 дни след крайния срок на плащане по договора за паричен заем.

10. Какво ще се случи, ако не предоставя обезпечение – две физически лица или банкова гаранция?

Тъй като политиката за кредитиране на Изи Кредит предвижда заемите да са обезпечени, в случай че не осигурите поръчителство от две физически лица или банкова гаранция  в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем,  то тогава ще влезне в сила договор за предоставяне на гаранция от трето одобрено от Изи Кредит юридическо лице.  
Следва да имате предвид, че за предоставянето на гаранция от юридическото лице, дължите възнаграждение. Може да разберете размера на възнаграждението на юридическото лице като посетите калкулатора на сайта. В него ясно е обозначено каква ще бъде общо дължимата сума по кредита, ако ползвате гаранция от одобреното от Изи Кредит юридическо лице. За Ваше удобство възнаграждението на гаранта – юридическо лице се разсрочва и се дължи на равни части към погасителната Ви вноска по кредита. За да се запознаете какъв е размерът на вноската с включено възнаграждение за юридическото лице – гарант, посетете калкулатора на сайта. Важно да знаете, че ако не желаете да заплащате възнаграждение за осигурена гаранция, имате възможност Вие да предоставите обезпечение – поръчителство от две физически лица или банкова гаранция. Изборът е Ваш.

11. Как мога да погася вноската по кредита си?

Вноските се събират на удобно за Вас място, всяка седмица от Вашия Кредитен консултант.
Всички клиенти на Изи Кредит могат да направят плащане на дължимата вноска и по банков път или чрез дебитна или кредитна карта.
Плащанията се приемат чрез виртуален ПОС терминал на „iCard“, партньор на Изи Асет Мениджмънт АД, като самото плащане се обслужва изцяло от компанията партньор. Въведените картови данни не се съхраняват. Вноските по кредита се отразяват в рамките на два работни дни. В случай, че сте дублирали плащането или сте надвнесли сума по кредита, може да се обърнете към нас за възстановяване на съответната сума. Възстановяването се извършва по картата, с която е направено плащането, в срок до 30 календарни дни.

Може да погасите вноска и чрез мобилното приложение Settle. Бързо, лесно и удобно, само в четири стъпки и изцяло онлайн.

12. Мога ли да се откажа от вече сключен договор за заем?

ДА, в 14 дневен срок от сключване на договора, можете да се откажете от него, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина. В случай, че се възползвате от правото си да се откажете от договора, следва да заплатите единствено усвоената главница и лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението за отказа до Easy Credit. Уведомяването на Easy credit се извършва в писмен вид на хартиен носител или друг траен носител. Уведомление за отказ от договор за паричен заем може да изтеглите от тук.

13. Може ли да погася кредита си предсрочно?

ДА, можете по всяко време да погасите предсрочно изцяло или частино кредита си. В този случай, имате право на намаляване на разходите по заема, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. За получаване на допълнителна информация следва да уведомите кредитния си консултант или да се свържете с нас на тел. 0 700 18 100.

Тарифа и общ ред за предоставяне на кредити от "Изи Асет Мениджмънт" АД може да намерите тук.

Надяваме се да сме отговорили на Вашите въпроси. Ако все още има нещо, което искате да изясните, не се колебайте да се свържете с нас!

Стараем се да предоставяме бързи, лесни и удобни кредити. Ако имате въпрос или искате да изразите своето мнение за компанията и предлаганите услуги, моля, попълнете полето, предложено по-долу!

Не се колебай да се свържеш с нас!

+359

Полето е задължително

Contact Icon
Адрес за кореспонденция
гр. София 1324, ж.к. "Люлин" бул. "Джавахарлал Неру" 28 офис 40-46 customer@easycredit.bg
Contact Icon
Информация за компанията
"Изи Асет Мениджмънт" АД ЕИК: 131576434 МОЛ: Ангел Маджиров и Галин Тодоров
Phone Icon
0700 18 100*
достъпен за цялата страна
без допълнително заплащане
Ask a question
Ask a question Задай въпрос