КАКВО НИ ОТЛИЧАВА?
 

 • Изи Кредит е компания, изградена от доверието в нея на над 3 500 мъже и жени, отговорни за доброто обслужаване на нашите клиенти;
 • Изи Кредит е компания, в която можеш да разчиташ на другите и да се чувстваш като в своето семейство
 • Изи Кредит е компания, която насърчава предприемаческия дух;
 • Изи Кредит е една от малкото български небанкови финансови институции с международни пазари;
 • Изи Кредит е учеща се организация;
 • Изи Кредит е част от холдинговo дружество „Мениджмънт Файненшъл Груп “АД (МФГ) с възможности за вътрешно развитие в групата от компании;
 • Това ни прави Лидер на пазара, както за клиентите, така и за всички, които са част от нашето семейство. Защото сме Добър Екип, Добри Приятели.


В семейството на „Изи Асет Мениджмънт“ АД ние живеем ценностите си всеки ден както в отношението си към клиентите, така и във взаимоотношенията си вътре в компанията. За нас думите морал и етичност, отговорност, прозрачност, лоялност и социална ангажираност са изпълнени със съдържание и смисъл, защото в тях виждаме, чуваме и усещаме пулса и вдъхновението да сме част от едно цяло.

„Изи Асет Мениджмънт“ АД е учеща се организация и има ясно изградена стратегия за подбор, обучение и развитие на всички служители в компанията.


ПРИВЛИЧАНЕ НА ТАЛАНТИ
 

В Изи Асет Мениджмънт“ АД вярваме, че хората са в основата на всеки успешен бизнес. Защо говорим за таланти, а не служители? Ние се водим от принципа, че от всеки служител може да се изгради талант, стига да се използват силните му страни в конкретната позиция, която изпълнява.  Талантът е въвлечен в работата си, харесва това което прави, отдава му се, използва своят потенциал и силните си страни.

Изи Кредит работи с много кариерни центрове към университети в страната. За да са успешни младите хора е ценно да знаят точно кое е онова нещо, което ги грабва, да го изпълняват с хъс и желание. Ключът за тайната да станеш най-добрият в това, което правиш, е да се занимаваш с такава работа, която те вдъхновява истински – това е да си талант.

В „Изи Асет Мениджмънт“ АД  се стремим се да изграждаме и поддържаме дългосрочни взаимоотношения с всеки кандидат за работа.

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ КОЛЕГИ


Всеки нов колега, преминава през Въвеждащо обучение, с което поставя успешен старт в кариерата си в Компанията. Екип от Бизнес Треньори от Изи Академия подкрепя всеки един служител на позиция в Търговската структура в първите му дни с насоки за спецификата на работата и практическо обучение, което да го подпомогне в пътя му към успешна професионална реализация. Сходен е процесът по въвеждане на новоназначени колеги в Централен офис от екипа на отдел „Обучение и развитие на хората“.

Защото знаем, че за да ви подкрепим в развитието ви, най-важна е основата.


ПЪТ КЪМ УСПЕХА
 

В „Изи Асет Мениджмънт“ АД вярваме, че пътят към успеха е резултат от визия и стратегия за развитие. В Търговската структура има специално разработени програми за развитие за всяка една позиция, в които служителите преминават през надграждащи обучения, специфични за функцията и работата. В Централен офис ръководителите на отдели осигуряват време, подкрепа и ресурси, които са ключови за успешно представяне на позицията.ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
 

Ние вярваме, че обучението и развитието не са еднократен процес, а са част от цялостната стратегия за развитие на потенциала в организацията.  Целите на дейностите по обучение и развитие на хората в „Изи Асет Мениджмънт“ АД са:

 • Развитие на потенциала на хората в съответствие с изискванията на работата и приоритетите на организацията;
 • Подобряване на изпълнението на служебните задължения и работата на екипите;
 • Придобиване на нови знания, умения и компетенции и развитие на съществуващите такива;
 • Повишаване на удовлетворението от работата и мотивацията.


ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
 

Във всяка една от дейностите за обучение и развитие се стремим да имаме индивидуален подход спрямо конкретните нужди на отделния служител. Управлението на представянето и развитието на потенциала се реализира посредством план за развитие, в който се идентифицират силни страни и области за развитие. Реализира се сравнение между настоящо притежавани компетенции и компетенции, необходими за успешното изпълняване на длъжността и на база анализ на потребностите се планират конкретни обучителни дейности на индивидуално, екипно и/или организационно ниво.


СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ, ОПИТ И ПРАКТИКИ
 

В „Изи Асет Мениджмънт‘‘ АД сме убедени, че знанието и опитът, които притежаваме са ключът към добрите резултати и стимулираме създаването на среда на споделяне на добрите практики и успешните стратегии. Част от дейностите, които реализираме в тази посока са:

 • Срещи за споделяне на опит
 • Екипни и междуекипни срещи
 • Работа по общи междуекипни проекти
 • Геймификация на работното място


ПРИЗНАНИЕ
 

За нас е ценно и важно да демонстрираме своето признание към отличилите се колеги в „Изи Асет Мениджмънт“ АД.
 

 • ВЪТРЕШНИ НОМИНАЦИИ И ОТЛИЧАВАНИЯ – вътрешни номинации за отличаване в различни категории
 • 10 ГОДИШНИ СЛУЖИТЕЛИ – отличаване на служителите, които вече 10 години са с нас
 • ТОП КАТЕГОРИЯ – категория, отличаваща ТОП представянето на служителите

Защо да ни се доверите?

3500
кредитни консултанта
75%
от българите познават марката Изи Кредит
78%
от клиентите биха препоръчали марката Изи Кредит
2 милиона
отпуснати кредита в Европа