06.12.2011

Данни на БНБ: Хората търсят все повече бързи и малки потребителски кредити

news article image

Бързите небанкови потребителски заеми (малки парични кредити или финансиране за покупката на стоки на изплащане) в България растат вече четвърто поред тримесечие, а сегментът е от малкото на кредитния пазар, които могат да се похвалят със осезаем растеж. Това показват последните данни на БНБ.

За юли-септември тази година небанковите дружества са отпуснали потребителски кредити за близо 805 млн. лв., което е с 6.19% повече от същия период година по-рано. Според анализаторите данните показват, от една страна, все по-острата нужда от пари в брой, но, от друга, е индикатор за възстановяване на потреблението в страната. Преди това сегментът бележеше спад в продължение на две години, заради по-предпазливото отношение както на клиентите, така и на самите компании в бранша.

Най-силен интерес има към небанковите потребителски кредити със срок до 1 година, в които е специализирана и Изи Асет Мениджмънт АД (Изи Кредит). За една година те са се увеличили с цели 34% до почти 268 млн. лв. Най-краткосрочните заеми пречупиха негативната тенденция още в средата на 2010 г. и оттогава непрекъснато растат.

Ръст през последните месеци има на всички небанкови кредити, в това число тези над 1 и над 5 години (в тях влизат и бързите ипотечни заеми). Към края на септември кредитният портфейл на всички дружества на пазара се повишава с 10% спрямо година по-рано до 1.92 млрд. лв.

„Въпреки несигурната икономическа обстановка, бизнесът на компаниите за бързи кредити като цяло се развива добре. Големите играчи в сектора са подходящо позиционирани, за да се справят и в условията на влошена среда”, смята изпълнителният директор на Изи Кредит Неделчо Спасов.

Негативна тенденция е продължаващото покачване на дела на лошите заеми на пазара. За една година те са се увеличили от 15% на 18.6%, което спъва по-активното кредитиране. С влошаване на качеството на кредитните си порфейли, компаниите трябва да заделят по-големи провизии като буфер, което лишава домакинствата от ресурс. В същото време обаче темпът на растеж на лошите заеми отслабва все повече, като според мениджмънта на Изи Кредит негативната тенденция е на изчерпване и се очаква стабилизиране на дела им на сегашното равнище. „Ръст на просрочените вземания през юли-септември не е обезпокоителен, тъй като е съпътстван от увеличение на кредитния портфейл”, отбелязва Неделчо Спасов.

Все пак като повечето пазарни ниши и тази на бързите кредити ще остане под натиска на проблемите на европейската икономика, засягащи и България.
Породената от дълговата криза в Европа икономическа несигурност създава риск от забавяне на ръста на кредитирането през следващите месеци”, не крие изпълнителният директор на Изи Кредит Неделчо Спасов. В същото време обаче според него има и достатъчно фактори, които да стимулират кредитирането. „Последното тримесечие на годината обикновено е активен период за сектора заради по-силното потребление покрай празниците. Оставаме умерени оптимисти и очакваме нов ръст на кредитите”, отбеляза още Неделчо Спасов.

Данните на БНБ показват, че потребителите в страната предпочитат да се обвързват със заеми в по-краткосрочен етап. Заемите до 1 и от 1 до 5 години, формиращи близо половината от всички кредити в сектора, растат, докато тези над 5 години са в стагнация вече две години и половина.

Ask a question Задай въпрос