Връзка с нас

Вип Изи

Освен парични заеми Изи Кредит предлага на своите VIP клиенти изключително атрактивни условия на кредит VIP Easy. Освен пари назаем те ще получат много привилегии.

Условия за влизане във VIP групата:
1. Да сте клиент на "Изи Асет Мениджмънт" АД;
2. Да натрупате 20 000 наградни бонус точки по специално създадената за Вас VIP сметка;
3. Да заявите желание да станете VIP клиент като попълните поле 11 на Предложението за сключване на договора за паричен заем (ППЗ), при кандидатстване за нов кредит.

Привилегии за VIP клиент:

  • Само VIP клиент може да вземе кредит VIP Easy, който е с преференциални нива на оскъпяване
  • Възможност за попълване на ППЗ в офиса
  • Одобрение до 2 часа
  • Получаване на допълнителни наградни бонус точки, които се получават при престой на определени суми във VIP сметката  поне един кредит.


наградни бонус точки във VIP сметка
допълнителни наградни бонус точки
5 000
300
10 000
600
15 000
1000

  • В зависимост от дните максимална забава VIP клиентът получава наградни бонус точки равни на сумата на кредита :
забава в дни
допълнителни бонус точки
3
= 100% от сумата на кредита
4-5
= 50% от сумата на кредита
6-10
= 20% от сумата на кредита
над 11
не получава бонус точки

                              

 

Важна информация за VIP клиента:

- Веднъж прехвърлени във VIP сметката, наградните бонус точки не могат да се използват за други цели
- Във VIP сметката не могат да се натрупват повече от 20 000 бонус точки
- Ако VIP клиентът направи забава по кредит по-голяма от 20 дни, той губи VIP статуса си с всички произтичащи от това последствия
- Ако VIP клиентът не ползва кредит  повече от 1 година губи своя VIP статус
- Проверка на състоянието на VIP сметката може да се направи по всяко време (на тел. 080017100, без допълнително таксуване, чрез SMS към номер 0882007555 с ключова дума VIP следвана от EГН, на www.easycredit.bg  след предварителна регистрация на сайта. SMS-ът към тел. 0882007555 се таксува според индивидуалния план на оператора)


Параметри на кредита