ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС


ПЕЧЕЛИВШИ ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ИЗИ КРЕДИТ

Великденска кампания

„Спечели един от 200 ваучера на стойност 50 лв.“,

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 08.04.2019 г. - 30.04.2019 г .

VII теглене (17.04.2019 г.)
Договор Клиент
1 3502603 Д. Цветанова
2 3499748 А. Михайлова
3 3498973 Л. Кончева 
4 3503082 Д. Замфирова
5 3500952 В. Иванова
6 3499420 Л. Блажев
7 3503749 Ал. Пашов
8 3503612 Ан. Чанков
9 3502006 Цв. Цонев
10 3502097 З. Борисова
11 3496667 Н. Яковска
12 3498508 Ан. Пондев
13 3501555 Б. Шабан 
14 3498580 М. Матева 

VIII теглене (18.04.2019 г.)
Договор Клиент
1 3501469 Р. Илиев
2 3500549 Ст. Трифонов
3 3497012 Ст. Петков
4 3504993 В. Иванова
5 3501765 Ст. Чилев
6 3496638 Т. Колева
7 3496949 С. Фанев
8 3496560 М. Пенчев
9 3503879 Ш. Юсеинов
10 3495998 М. Карагьоз
11 3503493 Р. Варналиева
12 3499263 Сп. Стоименова
13 3496910 Й. Стоянова
14 3498237 М. Ганева
V теглене (15.04.2019 г.)
Договор Клиент
1 3499287 Г. Ангелкова
2 3500480 А. Атанасов
3 3499534 А. Чемширска
4 3497352 Н. Колева
5 3501140 А. Драгиев
6 3501099 Ц. Стефанов
7 3500760 Е. Гатева 
8 3498891 И. Коджаколев
9 3499974 И. Славчева
10 3498582 Е. Христова
11 3499033 В. Иванов
12 3496983 Н. Димитрова
13 3501275 Е. Данова
14 3496167 З. Трингова

VI теглене (16.04.2019 г.)
Договор Клиент
1 3497248 П. Попов
2 3500250 Д. Лазарова
3 3496642 П. Станев
4 3502080 С. Събев
5 3501518 А. Янков
6 3500310 И. Кирков
7 3501336 С. Алиева
8 3497371 А. Каракашева
9 3501952 Т. Ташев
10 3496742 Ц. Цанкова
11 3502563 М. Костова
12 3496124 И. Петрова
13 3497564 К. Йорданов
14 3502441 Ж. Димитрова

III теглене (11.04.2019 г.)
Договор Клиент
1 3498040 Св. Трифонов
2 3497600 Хр. Табашка
3 3496920 Г. Исмаил
4 3497897 Ж. Желева
5 3497452 Н. Куков
6 3499202 Б. Бейджетов
7 3497768 Ив. Братанов
8 3497450 Св. Ильова
9 3497997 Ив. Георгиева
10 3498466 Г. Николов
11 3496177 С. Димитрова
12 3498911 Т. Бончев
13 3498213 Б. Илиев
14 3497057 Ел. Димитрова

IV теглене (12.04.2019 г.)
Номер Договор Клиент
1 3499368 Т. Дрянова
2 3496867 П.Тепавичаров
3 3498265 П. Рибова
4 3498859 А. Панталеева
5 3498773 А. Георгиева
6 3498856 В. Гаврилов
7 3496994 Цв. Николов
8 3498478 З. Джевизов
9 3497109 Г. Искренова
10 3498974 М. Мехмед
11 3496024 Р. Ценкина
12 3499613 Н. Мустафов
13 3498268 В. Георгиева
14 3498573 А. Халил


 

II теглене (10.04.2019 г.)
Договор Клиент
1 3496346 О. Григоров
2 3496848 Р. Рахнев
3 3497684 Ив. Георгиева
4 3496284 Ал. Хасан
5 3496569 Ст. Николов
6 3497071 М. Иванова
7 3496676 Ал. Георгиев
8 3496651 С. Метушева
9 3496697 Й. Йорданова
10 3496482 Р. Костадинов
11 3498057 Р. Димитров
12 3497829 М. Петков
13 3497025 Ал. Драганов
14 3496671 Й. Славова
I теглене (09.04.2019 г.)
Договор Клиент
1 3496345 В. Стаменова
2 3496809 С. Ахмедова
3 3496855 М. Ангелова
4 3496647 З. Димитрова