05.02.2015

Защо е важно осигуряването в частен пенсионен фонд

news article image

Кое е най-ценното нещо в живота от финансова гледна точка - апартамента, колата, вилата, бижутата? Редица финансови експерти са убедени, че това са годините, в които човек ще навърши пенсионна възраст. Темата ще бъде все по-актуална, защото продължителността на живот расте и все по-голям брой жители ще имат нужда от допълнителен пенсионен доход.

В България има държавно пенсионно осигуряване и осигуряване в частни пенсионни фондове (виж таблицата). Лошото състояние на публичните финанси в България (дефицитите в държавния бюджет и Националния осигурителен институт) и неблагоприятната демографска картина (стремглаво застаряващото население, при което в близко бъдеще по-малко на брой работещи ще осигуряват повече на брой пенсионери), налага хората да разчитат все повече на частните фондове, за да имат по-добър доход след пенсиониране. Сметката е проста и ясна - ако човек заделя малки суми редовно и продължително, докато работи, ще получи добри пари на старини; ако не го прави и не се погрижи за себе си, ще взима ниска пенсия, убедени са финансовите експерти. 

Пенсионно-осигурителна система в България

І-ви стълб

Държавно обществено осигуряване

Задължителен характер

 

Управлява се от Националния осигурителен институт (НОИ). С вноските на работещите, които постъпват във фонд „Пенсии” на НОИ, се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери. Обхваща цялото работещо население на страната.

ІІ-ри стълб

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Задължителен характер

 

Вноските на всяко осигурено лице се натрупват по негова индивидуална партида. Средствата, набрани в даден пенсионен фонд, се инвестират с цел получаване на добра доходност в дългосрочен план.

ДЗПО се осъществява от частни пенсионно-осигурителни дружества чрез управляваните от тях универсални (УПФ) и професионални пенсионни фондове (ППФ). В УПФ са осигурени всички работещи, родени след 31.12.1959 г. В ППФ се осигуряват хората, работещи при тежки и вредни условия на труд, независимо от възрастта им.

ІІІ-ти стълб

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване

Доброволен характер

 

Тук средствата на всяко осигурено лице се натрупват по негова индивидуална партида, на базата, на която се изчислява пенсията му. Този тип осигуряване се извършва чрез частните доброволни пенсионни фондове, управлявани от пенсионноосигурителни дружества.

При държавното обществено осигуряване има единствено обещание за бъдеща пенсия, но какъв ще е нейният размер ще зависи от бъдещото моментно състояние на публичните финанси, където перспективите не са никак добри. Този проблем отсъства при частните пенсионни фондове. При тях средствата на осигурените лица се инвестират доходоносно,  нискорисково и при строги правила, в различни финансови инструменти, като се натрупват в техни лични и неприкосновени партиди. Състоянието на тази партида може да бъде следена от осигурения всекидневно и онлайн в уебсайта на съответната пенсионна компания. Така човек знае във всеки един момент колко са натрупаните по партидата му средства от вноски и разпределен доход от инвестиции. Нещо повече, чрез онлайн пенсионни калкулатори може да се пресметне и бъдещата допълнителна пенсия от частните фондове. Вноска от 20 лв. в частен фонд в продължение на 35 години например, може да осигури допълнителна срочна пенсия за 10 години от над 200 лв. Изчислението е валидно при допускане, че пенсионният фонд е постигнал 5% доходност, предполагаща поемането на нисък риск при инвестирането на средствата на осигурените лица.

Другото предимство на частните фондове е, че всеки може да избере своя фонд свободно, по собствен избор. Който не е доволен, може да смени фонда си до две години след първоначалния си избор и след това всяка година срещу такса от 20 лв. Свободен избор, прозрачност и индивидуална сметка за средствата, проверима на момента.

 

Съществено предимство на частните фондове, за разлика от държавното обществено осигуряване, е наследяемостта на средствата по партидата, като в доброволния пенсионен фонд, всеки може специално да посочи кой да наследи средствата му.

 

Друго предимство на осигуряването в частните фондове е това, че средствата по партидата не могат да бъдат запорирани и принудително иззети от съдебни изпълнители или други институции и лица, защото са защитени по закон.

 

Не на последно място, с осигуряване за третия стълб, спестявате 10% под формата на данъчни преференции върху годишните ви доходи. Преведените суми в доброволния пенсионен фонд през годината се приспадат от дохода ви, преди да бъде данъчно обложен.

 

Това са шест сериозни причини човек да заложи на частното пенсионно осигуряване и да вземе бъдещето си в свои ръце.

 

Още полезни и практични финансови съвети всеки може да научи в безплатните обучения по проекта „НЕ на дълговете, ДА на парите”. Проектът се реализира съвместно от Изи Кредит и фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и от него може да се възползва всеки, който желае да повиши финансовата си култура. Записването за курсовете става чрез обаждане на национален телефон 0700 20 240 (без допълнително таксуване). Над 350 души от цялата страна вече преминаха успешно през обученията. Обади се сега на 0700 20 240! Още информация за курсовете тук.

             

Ask a question Задай въпрос