14.04.2014

Започва първата мащабна национална кампания за обучение по лични финанси в България

news article image

За първи път в България ще се реализира национална програма за финансово образование, която ще обучава хората, при това напълно безплатно, как да използват финансовите услуги, без да задлъжняват прекомерно и как да управляват своя личен и семеен бюджет разумно.

Това ще стане чрез проект „НE“ на дълговете, „ДА“ на парите. Проектът се реализира от фондация „Инициатива за финансова грамотност“, единствената неправителствена организация в България, работеща за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги и от Изи Кредит, водещата компания в България в небанковите парични заеми. Той цели повишаването на финансовата грамотност на пълнолетните граждани в цялата страна.

В рамките на проекта ще бъде разработена липсващата към момента образователна програма по лични финанси за възрастни. Тя ще бъде преподавана от обучени специално по проекта 12 професионални обучители и амбициите са през тази година да обхване поне 300 пълнолетни граждани от 11 града. В част от обученията ще се включат и сертифицирани финансови консултанти с дългогодишен опит в управлението на личните финанси.

Програмата ще е практически ориентирана и поднесена по атрактивен начин. По нея ще бъдат разработени видеофилми, игри и помагала. Предвидени са също практически казуси и групови дискусии. Ефективността й ще бъде измерена чрез специално разработен за целта тест. Ще бъдат включени теми като финансово планиране и бюджет, кредити, спестявания, инвестиции и застраховки, основни финансови продукти и услуги, свръхзадлъжнялост.

Първото обучение ще е за обучителите на 15 април. След това ще бъдат обявени конкретни дати, места и часове за провеждане на масовите обучения за потребители в различните градове. Всеки желаещ може да се запише за обученията чрез обаждане на национален телефон 0700 20240 (без допълнително таксуване). Преди всеки курс на сайтовете http://www.financialiteracy.eu/ и https://www.easycredit.bg ще бъдат публикувани броят на свободните места, които ще бъдат запълвани до изчерпване на количествата.

„НE“ на дълговете, „ДА“ на парите. е и част от дългосрочната програма на Изи Кредит за подобряване на финансовата култура в България, която стартира през есента на 2012 г. Досега като част от усилията си за повишаване на финансовата грамотност в България, Изи Кредит издаде и разпространи половин милион копия от „Наръчник на разумния кредитополучател” и проведе безплатни обучения по „Управление на семейния бюджет” в 11 града. Наръчникът беше издаден с експертното съдействие на Комисията за защита на потребителите.

Росица Вартоник, управител на фондация „Инициатива за финансова грамотност”:

Безплатните ни обучения са шанс най-вече за хора, които имат желание да придобият финансова компетентност, но не могат да си позволят курс. Обученията ни са отворени за всеки, който желае да се реализира успешно в живота, защото добрата финансова грамотност означава и перспектива за по-добър живот. Създадената по проекта „НE“ на дълговете, „ДА“ на парите образователна програма ще може да бъде преподавана и през следващите години от обучените преподаватели. По този начин резултатите по проекта ще бъдат мултиплицирани в бъдеще.

Ина Илиева, директор „Корпоративни отношения” на Изи Кредит:

Добрата финансова грамотност в едно общество зависи от усилията на всички – държава, бизнес, образователни институции, медии, неправителствени организации. Бизнесът обаче има особено важна роля за това да подкрепя усилията в тази посока. За нас компаниите от финансовата индустрия е от полза потребителите да изградят по-добри познания за финансовите услуги и да са по-информирани. Едни по-грамотни и по-информирани потребители биха разбрали по-ясно ползите от финансовите продукти и е по-вероятно не само да ги ползват, но и да останат доволни от тях.
 

Ask a question Задай въпрос