29.09.2015

„Вярваме, че всеки човек има право на достъп до финансови услуги“, казва в интервю за онлайн медия изпълнителният директор на „Изи Кредит“ Кирил Михайлов

news article image

„Не правим компромис с качеството на продуктите и доверието на клиентите“, подчертава още ръководителят на компанията-лидер на пазара на небанковото микрокредитиране в страната, която е част от международна финансова група. 


 

- Г-н Михайлов, 2015 г. е ключова за Изи Кредит, празнувате 10 години. Каква е равносметката?


 

- Да, 2015 е особено важна за нас, тъй като от една страна празнуваме своя първи юбилей, изпълнен с много труд и усилия през годините, благодарение на които променихме небанковите финансови услуги в страна, като ги направихме по-достъпни, по-сигурни, по-бързи и по-удобни за много повече хора. От друга страна, това е етап, при който ясно осъзнаваш, че предизвикателствата тепърва предстоят – да надграждаш доверието в клиентите, да развиваш устойчиво стратегията си за дългосрочно присъствие в България и на международните пазари, да си добър корпоративен гражданин и т.н. Казано накратко, за последните 10 години постигнахме лидерски позиции в бранша в България, предоставихме общо над 1 000 000 кредита у нас и чужбина, навлязохме на 6 външни пазара в Европа, работодател сме на над 6 000 служителя, разполагаме с над 200 собствени офиса, представихме нова визуална идентичност в унисон с постоянния ни стремеж за развитие. И това е само началото … 


 

- За какво тегли заем българинът? Какъв е средният размер на потребителския кредит  при вас? 


 

- Небанковите малки бързи кредити обикновено са предназначени за покриване на неотложна нужда сега или за планирана дейност в краткосрочен план. Клиентите на „Изи Кредит“ например са хора с различен социален статус и възрастова група, които използват продуктите ни за различни цели – от плащане на сметки и ремонт на жилище, закупуване на домакинско оборудване, оборотни средства за малък бизнес, пътуване, подготовка на учебната година и др. Микрокредитите, които отпускаме най-често варират в диапазона 500 – 3 000 лв. 


 

- Защо хората прибягват до небанковите кредити?


 

- От „Изи Кредит“ предоставяме необезпечени кредити, насочени предимно към хора, които по една или друга причина нямат възможност да ползват банково финансиране. Развиваме бизнеса си успешно повече от десетилетие, защото вярваме, че всеки човек има право за достъп до финансови услуги. Продуктите ни са по-бързо, по-лесно и по-удобно решение на нашите клиенти за покриване на спешен разход или неотложна потребност. Смея да твърдя, че през последните години успяхме да се наложим като рационална алтернатива на традиционното кредитиране, тъй като винаги сме предлагали своите продукти прозрачно, с ясни условия, без усложнени процедури, с индивидуален подход и разбиране. Успоредно с това развиваме и представяме продукти и услуги, които да носят добавена стойност на нашите клиенти. Затова никога не си позволяваме компромис с качеството на това, което предлагаме, както и с доверието, което градим с крайните потребители.  


 

- Не са ли по-високи лихвите при небанковите кредити?


 

- На пръв поглед лихвите може би изглеждат над тези на банковите кредити, но това не е точно така, ако ги съпоставим при равни други условия. Всъщност моделите на финансиране са много различни, от което са продиктувани и отделните параметри при небанковите и банковите продукти от гледна точка на лихва, срок на погасяване, периодичност на вноските и т.н. Банките например, могат да оперират с депозити, което им осигурява т.нар. привлечено финансиране, докато небанковите институции се финансират основно със собствени средства. В допълнение, компаниите в нашия бранш имат много по-високи оперативни разходи, което добавено към риска, изчислен за т.нар. необезпечен кредит, също се отразява в крайните условия на продуктите. 


 

- Как се развива секторът? Какви тенденции наблюдавате? 


 

- Забелязваме ръст в търсенето на продуктите в целия бранш. От „Изи Кредит“ например, в края на месец август, отчитаме 8% увеличение на годишна база на малките кредити. Хората ни предпочитат, тъй като през годините успяхме да се наложим като надежден партньор и да се утвърдим като една от най-бързо развиващите се финансови институции в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Интересна тенденция, която забелязваме е, че потребителите ни стават все по-отговорни, харчат по-разумно, преценяват реално финансовите си възможности и погасяват в срок своите задължения. 


 

- Означава ли това, че българите стават все по-финансово грамотни? 


 

- Така смятаме и вярваме, че инициативите на „Изи Кредит“ имат принос за развитието на по-добрата финансова култура на българите. Финансовата грамотност е предпоставка за повишаване на благосъстоянието на хората. Затова като водеща институция в България ние сме се ангажирали в провеждането на различни каузи в подкрепа на общностите, като програмите ни за подобряване на финансовата грамотност на потребителите. Реализираме десетки безплатни обучения годишно в цялата страна за управление на семейния бюджет и рационално използване на кредитите. Уверени сме, че това е начинът, по който заедно можем да допринесем за изграждането на култура на по-добър информиран избор сред клиентите на финансови продукти и услуги.   


 

- Как се отразяват последните регулации на пазара за потребителски кредити, приети през 2014 г.? 


 

- Смятаме, че те ще откроят компаниите от бранша на пазара, които имат дългосрочна визия за развитие, каквато е „Изи Кредит“. Важното обаче, е да се създава предвидима среда за бизнеса у нас, за да може тази стратегия да се реализира успешно. От друга страна, регулациите трябва да водят едновременно до положително развитие на индустрията и да предоставят възможности на компаниите от индустрията да генерират добавена стойност за своите потребители. Не трябва да забравяме, че основният ни фокус са крайните потребители и равният им достъп до финансиране. 


 

- С какво смятате, че превъзхождате останалите компании в сектора? 


 

- Винаги се стремим да бъдем водещи и да бъдем пример за подражание в сектора на  небанковите малки кредити. С годините се развихме в една от най-динамично развиващите се финансови институции в ЦИЕ; разполагаме с богато портфолио от иновативни, удобни и лесно достъпни продукти за всеки; навсякъде, където работим прилагаме високи етични стандарти и предоставяме нашите продукти отговорно, при ясни условия за клиента и индивидуален подход и разбиране; нареждаме се сред най-големите работодатели в страната с една от най-добрите директни консултантски мрежи и мн. др. Успоредно с това подпомагаме поредица значими социални събития, сред които е предстоящият традиционен маратон в София в началото на месец октомври. 


 

- Каква е вашата стратегия за развитие? Какво ново ще предложите на вашите клиенти до края на годината?


 

- Дългосрочната визия за развитие на „Изи Кредит“ е да бъдем лидери във всички страни, където предоставяме услугите си. Станахме първата българска небанкова финансова институция, която стъпи на външен пазар. Това ни позволява да бъдем още по-смели, като надминем дори рамките на Европа. Фокусът ни ще бъде върху иновациите, различните форми и начини на кандидатстване, моделите на финансиране. 

Най-актуалното, което очаква потребителите у нас е кампания за новото ни атрактивно есенно предложение в над 140-те ни офиса в цялата страна. Продуктът е Easy Аванс, който е краткосрочен потребителски кредит за нови клиенти на компанията, с двуседмичен период на погасяване, като е подходящ за посрещане на неотложни или планирани разходи до заплата. 


 

Източник: Vesti.bg

Ask a question Задай въпрос