13.10.2016

Стартира Академия “Програмирай успех“, в която деца в социално неравностойно положение ще бъдат подготвяни за реализация в сферата на ИТ индустрията

news article image

Първият училищен звънец на Академия „Програмирай успех“, организирана от Фондация „Програмирай успех“, вече удари. Стартът на учебната година, който се проведе в София Тех Парк, посрещна 30  деца от социално слаби семейства, които в следващите 6 месеца ще имат шанс да получат знания в базисни области, които да им помогнат за реализация в ИТ индустрията в България. 

Основните партньори на Фондацията са българските предприемачи Станимир Василев и Неделчо Спасов, основатели на финансовата институция Изи Кредит и дружеството Management Financial Group.  Те, заедно с останалите съмишленици на Академията - учредителят на Софтуерния университет Светлин Наков, представители на компания Samsung и фондация Джуниър Ачийвмънт, приветстваха и мотивираха учениците на Академията, като им пожелаха успех в обучението и бъдещата реализация на пазара на IT услуги в сраната. 

Академия „Програмирай успех“ предоставя серия от безплатни курсове на младежи в социално неравностойно положение на възраст между 15 и 18 г. Под формата на извънкласни дейности и съпътстващо учебния процес образование в продължение на 6 месеца, в след учебно време, 30-те ученици ще имат занятия по информационни и комуникационни технологии, математика, английски език и български език, предприемачество и лидерство. Учебните часове ще са с общ хораруим от 725 учебни часа.

В помощ на бъдещите програмисти ще бъде смарт класната стая на Samsung и Джуниър Ачийвмънт в София Тех Парк, където ще се провеждат часовете. Там те ще имат възможност да използват най-модерно технологично оборудване за работа в клас – таблети, електронна дъска и професионален екран, инфрачервено озвучаване.

За подбора на децата експерти са направили контакт с над 5000 семейства в столицата, чиито домакинства са посетили, като интерес към програмата са проявили 107 деца между 16 и 18 години, от които 69 или 65% са показали необходимите качества според специфичните профили, на които Академията е обърнала специално внимание. Основните критерии при финалния избор и определяне на 30-те ученици в Академията са били психологическият профил, основните знания, компютърната грамотност, също така и подкрепата от страна на семейството.

При предстоящото обучение организаторите от Фондация „Програмирай успех“ ще съчетаят присъствената и дистанционна форма на образование, поради различната заетост на децата в училище. Съпътстващи процеса методи ще бъдат индивидуалното мотивационно профилиране и „геймификацията“ на занятията. 

Повече за Фондацията може да прочетете на сайта www.cs.foundation

Ask a question Задай въпрос