03.08.2023

Смяна на името след сключване на брак - какво трябва да знаем

news article image

Лятото е в разгара си! Традиционно тъкмо през лятото много хора предприемат най – голямото си житейско пътешествие – това на семейния живот или сключването на граждански брак! Ако и вие сте сред щастливите младоженци, то ние от Изи Кредит искаме да ви споделим малко от нашия опит. Известно е, че няма обстоятелство в живота ни, което да не води до административни промени. Смяната на името след сключването на брак е поредната промяна и ще ви поясним някои често задавани въпроси.

При съставяне на акта за сключване на граждански брак всеки от двамата има възможност да заяви дали желае да запази своето фамилно име отпреди брака, да приеме фамилното име на другия или да запази своето фамилно име отпреди брака, като към него добави фамилното имен на другия, посредством тире. Тези възможности за промяна на фамилията е на разположение и на двамата съпрузи, а не както традиционно се смята, че опцията със смяна на фамилията е валидна само за съпругата. Ако сте сменили фамилията си, то се налага да предприемете следното:

В срок от 30 дни от смяната на фамилията трябва да подадете искания за нова лична карта, паспорт и шофьорска книжка. Когато подавате искания за нови лична карта и паспорт носете със себе си, както в оригинал, така и копие от акта за сключен граждански брак. Ще избегнете евентуални недоразумения при подаването на исканията за нови документи. Не забравяйте, че преди да подадете искане за нова шофьорска книжка, трябва да си извадите и да носите със себе си ново медицинско свидетелство, с отразена категорията на МПС за която ви се издава. Тези административни тежести са ваше задължение, така че трябва да ги предприемете в указания срок. В противен случай, не само ще си навлечете серия от неуредици, касаещи ежедневието ви, но и подлежите на административна санкция.

След като промяната на фамилията е факт, а новите документи налице, то би било добре да уведомите работодателя си за промяната, както и обслужващата ви банка. За вас уведомяването е препоръчително, но няма да останете незасегнати, т.к. и работодателят и банката имат задължения да разполагат с актуални понастоящем ваши данни. Ще изискат от вас да им предосатвите данните от новите ви лични документи, така или иначе.

Нямате задължение да уведомявате НАП или НОИ за промяната на фамилията, те получават информацията по служебен път.

Що се касае до „стари“ документи, в които фигурира старата ви фамилия, като дипломи от преди години, сертификати, грамоти, нотариални актове, договори и други подобни, то те си остават валидни и нямате задължение да уведомявате университета например или да добивате по някакъв начин издаване на нови дипломи или някакви други документи.

Ако извършите успешно смяната на новите лични документи и въпреки всичко се случва да срещате административни спънки по отношение дали вие сте личността, чиято фамилия фигурира в нечия база от данни или документи, то ви препоръчваме да се подсигурите по следния начин:

Съществува документ наречен „Удостоверение за идентичност на лице с различни имена“. Издава се от общината по постоянни ви адрес, по ваше искане. Служи за доказване, че въпреки фигуриращите ви различни фамилии в различни документи и бази данни, то сте все вие, т.е. посоченото лице е едно и също. Нашият съвет е да си извадите такова удостоверение и да го имате под ръка ако се наложи да вършите административна работа и се появи съмнение или спор относно идентичността на имената ви.

След горепосоченото сме спокойни, че имаме полезен принос към вашия личен живот и не ни остава друго, освен да ви кажем Честито! И не забравяйте, че ако имате нужда от средства за уреждането на гладък семеен и административен житейски път, то Изи Кредит е винаги до вас с готовност да ви финансира!

 

 

Посочената  информация е актуална съгласно българското законодателство към месец юли 2023 година.

Тази информация не представлява правно становище или правна консултация, свързана с конкретна ситуация, конкретен субект, частен случай, нито претендира за изчерпателност. За конкретни въпроси и необходимост от правна консултация, следва да се обърнете към адвокат или нотариус.

Ask a question Задай въпрос