25.03.2024

С платформата "Силата на доброто" Изи Кредит подкрепя служители, клиенти и местни общности

news article image

Изи Кредит, част от MFG, представи работата си в посока ESG в първия доклад за устойчиво развитие на групата. Обхватът на дейност е фокусиран върху по-широка социална отговорност и устойчиво бизнес развитие с добавена стойност за обществото. Изи Кредит следва амбициозен план за устойчиво развитие, интегриран в концепцията "Силата на доброто", и затвърждава позицията си на една от водещите небанкови финансови институции у нас.

Под мотото „Аз засадих дърво. А ти какво добро направи днес?“ стартира дългосрочна програма по залесяване в района над с. Железница в Природен парк “Витоша” със засаждането на над 1000 дръвчета. Инициативата е част от дългосрочен ангажимент за поддръжка и укрепване на горски площи, както и за извършване на допълнителни дейности за опазване на природата. През тази година ще бъдат проведени още две акции, с които ще се провери доколко засадените фиданки са се захванали и с какво още може да се подпомогне облагородяването на района.

През 2022 г. обединихме социалните си активности в обща комуникационна платформа “Силата на доброто” и днес с гордост разказваме за нея и десетките добри примери, които събрахме. Работим с ясното съзнание, че действията ни оставят следа върху околната среда и хората. Да допринасяме за опазването на природата и по-добрия живот е това, което винаги ни е мотивирало в реализацията на всички наши проекти”, сподели Галин Тодоров, изпълнителен директор на Изи Кредит.

Допълнително Изи Кредит като част от групата се стреми да наложи устойчив тренд при подмяната на автомобилите си, като си поставя за цел между 2% и 5% на година да бъдат хибридни или електрически. Стратегическата цел е до 2030 г. автомобилите от висок екологичен клас да достигнат 35% от целия автопарк. Наред с директното намаляване на използваните ресурси като електроенергия и вода и оптимизация на хартиената документация, компанията не забравя ангажимента си към онези свои клиенти, които попадат в зоната на цифровото разделение, и е в постоянно търсене на устойчиви решения, с които да ги приобщи към равнопоставения достъп до съвременни финансови услуги и решения.

За управлението на устойчивите инициативи в групата на MFG от няколко години функционира специален комитет с представители и ключови ръководители от всички компании. Така се развива и следи прилагането на ESG стратегията на групата и се осъществява необходимия мониторинг и отчетност на изпълнението на свързаните с нея дейности. В рамките на комитета функционират няколко работни групи по различните направления - опазване на околна среда, социална отговорност и добри управленски практики, които работят по постигането на отделните цели и прилагането на корективни мерки при необходимост.

Ask a question Задай въпрос