09.05.2013

Проблемните заеми намаляват за първи път от 4 години насам

news article image

След години на ръст проблемните банкови кредити – лошите и преструктурирани такива, най-после започнаха да бележат спад. Според последните данни на БНБ към края на март те са намалели с 1.1% спрямо март 2012 г. до 9.56 млрд. лв. Това е първо понижение от кризата насам, след като през изминалите години този показател непрекъснато се повишаваше – първо с трицифрени темпове, след това с двуцифрени, за да се стигне накрая до едноцифрени.

Според данните най-много намаляват необслужваните фирмени и потребителски кредити. Жилищните остават без промяна. Еспертите обясняват наблюдаваното намаление с отписването на кредити, които банките считат за несъбираеми. Друга практика е продажбата на портфейли от просрочия на колекторски агенции. Възможен вариант е и преминаването на заеми с просрочие обратно в графа "редовни" в резултат на предоговаряне или на подобряване в обслужването им.

Делът на проблемните заеми в общия кредитен портфейл на банките е 22.5%. По-ясна картина за реалния размер на лошите кредити ще има в предстоящия тримесечен доклад на БНБ за състоянието на банковата система.

Ask a question Задай въпрос