09.07.2013

Проблемните банкови кредити намаляват отново

news article image

Лошите и преструктурирани кредити на банките отбелязаха втори спад на годишна база в разстояние на три месеца. Според данните на БНБ в края на май техният обем се е понижил с 39.8 млн. лв. спрямо година по-рано. През април те нараснаха със 116.7 млн. лв., но през март преди това отново имаше понижение - със 105.2 млн. лв., което беше и първото на годишна база от 2009 г. насам.

Експертите не са единни за причината за намаляването на проблемните заеми – доколко това се дължи на отписване на портфейли от заеми, считани за несъбираеми, продажба на просрочени задължения по кредити на специализирани институции за събиране на вземания или преминаване на просрочени кредити обратно в категория "редовни". Те обаче са единодушни, че за да се говори за трайна тенденция, е нужно движението в тази посока да се запази поне няколко последователни месеца.

По отделните сегменти най-бързо се решава проблемът с обслужването на потребителските банкови кредити, лошите и преструктурираните, сред които намаляват с цели 15% за година. Останалите два вида кредити – корпоративните и жилищните, продължават да затрудняват клиентите и делът на проблемните сред тях отново се увеличава.

Ask a question Задай въпрос