Придобиване на Провидент Файненшъл България от страна на Изи Асет Мениджмънт АД

12 май 2017
Придобиване на Провидент Файненшъл България от страна на Изи Асет Мениджмънт АД

Придобиване на Провидент Файненшъл България от страна на Изи Асет Мениджмънт АД

12 май 2017

Изи Асет Мениджмънт АД е в процес на придобиване на Провидент Файненшъл България и като лидер в своя бранш има значителен опит в подобни бизнес трансформации, което гарантира плавното протичане на целия процес за всички служители на двете компании, техните структури и функции.

Обръщение към всички служители на Провидент и Изи Кредит


За всички нас, съединяването на Провидент и Изи Кредит е значим момент в историите на двете компании.

Убедени сме, че успешна ще бъде и нашата трансформация. От една страна, Провидент - финансова институция, която се утвърди като една от водещите на пазара, става част от стабилна Група от компании, която има амбициите да стане един от най-бързо развиващите се доставчици на финансово-технологични услуги в Източна Европа. От друга страна, Изи Кредит като компания с 12 годишна история, с утвърдени и лидерски позиции на пазара на малките потребителски кредити, ще има възможност да разшири своето семейство с нови хора, опит и познания за бизнеса.

Всичко това ни кара да бъдем убедени в положителните възможности и новите хоризонти за развитие за екипите на Провидент и Изи Кредит.

По-долу ще поставим на вниманието на всички няколко важни въпроси и отговори, които да внесат яснота за всички:

Въпрос 1: Ще има ли съкращения на служители на Провидент?

Отговор: Не, няма да има. Всички работни места на служителите на Провидент ще бъдат запазени.


Въпрос 2: Ще се запазят ли размерите на възнагражденията?

Отговор: Анализите на Изи Кредит показват, че нивата на заплащане в Изи Кредит и Провидент са напълно съпоставими. В тази връзка те ще бъдат запазени.


Въпрос 3: Кога ще станат факт промените, сливането на двете компании?

Отговор: На този етап е постигната договореност между двете компании, като преди сделката да стане факт, се очаква становището и одобрението на регулаторния орган – Комисия за защита на конкуренцията. Нашето очакване е, че процесът по одобрение от страна на КЗК ще отнеме около 4-5 седмици.


Въпрос 4: Ще има ли нарочно определени хора, към които да могат се задават въпроси?

Отговор: В процеса на сливането ще бъдат създадени интеграционни екипи с представители на двете компании, които заедно ще взимат решенията за интегрирането и позиционирането на хора, търговска структура, системи и процеси на работа. По този начин се цели да се избегнат напрежение и сътресения.


Въпрос 5: В случай, че не искам да работя в Изи Кредит ще ми бъде ли предоставена възможност да работя в друга компания, част от групата на MFG, в която е Изи Кредит?

Отговор: Ако някой служител изрично не желае да започне работа в Изи Кредит, ще бъде потърсена отговаряща на неговите знания и умения позиция в някое от дружествата част от групата на MFG. Желанието ни е да запазим работата на всеки, който иска да работи и да се развива. Налични са множество свободни позиции и възможности за работа и развитие.


Въпрос 6: Къде ще бъде работното ми място?

Отговор: Определянето на работното място ще е плавен процес, няма да се правят резки промени и те ще подлежат на обсъждане. За търговската структура ще бъдат разгледани всички налични офиси, така че всяко едно лице да получи възможност да работи в най-удобното за него място. Всеки ще има възможност да види своето работно място предварително.

 

Въпрос 7: Как ще се действа при дублиращи се позиции в двете дружества?

Отговор: Ще има изградени интеграционни екипи по ресори, които ще имат за задача да обсъждат и вземат заедно общо решение за позиционирането на всеки един служител. В случай на нужда е възможно разпределяне на функции, според опита и специализацията на съответния служител и неговата работа до момента. Всеки един случай ще се обсъжда индивидуално и ще се съгласува с едно ниво по-нагоре йерархически, така че да няма противоречия. Всички интеграционни екипи ще работят заедно.


От ръководството на Изи КредитИнформация в медиите ТУК