11.05.2017

Придобиване на Провидент Файненшъл България от страна на Изи Асет Мениджмънт АД

news article image

Изи Асет Мениджмънт АД е в процес на придобиване на Провидент Файненшъл България и като лидер в своя бранш има значителен опит в подобни бизнес трансформации, което гарантира плавното протичане на целия процес за всички служители на двете компании, техните структури и функции.

Обръщение към всички служители на Провидент и Изи Кредит


За всички нас, съединяването на Провидент и Изи Кредит е значим момент в историите на двете компании.

Убедени сме, че успешна ще бъде и нашата трансформация. От една страна, Провидент - финансова институция, която се утвърди като една от водещите на пазара, става част от стабилна Група от компании, която има амбициите да стане един от най-бързо развиващите се доставчици на финансово-технологични услуги в Източна Европа. От друга страна, Изи Кредит като компания с 12 годишна история, с утвърдени и лидерски позиции на пазара на малките потребителски кредити, ще има възможност да разшири своето семейство с нови хора, опит и познания за бизнеса.

Всичко това ни кара да бъдем убедени в положителните възможности и новите хоризонти за развитие за екипите на Провидент и Изи Кредит.

По-долу ще поставим на вниманието на всички няколко важни въпроси и отговори, които да внесат яснота за всички:

Въпрос 1: Ще има ли съкращения на служители на Провидент?

Отговор: Не, няма да има. Всички работни места на служителите на Провидент ще бъдат запазени.


Въпрос 2: Ще се запазят ли размерите на възнагражденията?

Отговор: Анализите на Изи Кредит показват, че нивата на заплащане в Изи Кредит и Провидент са напълно съпоставими. В тази връзка те ще бъдат запазени.


Въпрос 3: Кога ще станат факт промените, сливането на двете компании?

Отговор: На този етап е постигната договореност между двете компании, като преди сделката да стане факт, се очаква становището и одобрението на регулаторния орган – Комисия за защита на конкуренцията. Нашето очакване е, че процесът по одобрение от страна на КЗК ще отнеме около 4-5 седмици.


Въпрос 4: Ще има ли нарочно определени хора, към които да могат се задават въпроси?

Отговор: В процеса на сливането ще бъдат създадени интеграционни екипи с представители на двете компании, които заедно ще взимат решенията за интегрирането и позиционирането на хора, търговска структура, системи и процеси на работа. По този начин се цели да се избегнат напрежение и сътресения.


Въпрос 5: В случай, че не искам да работя в Изи Кредит ще ми бъде ли предоставена възможност да работя в друга компания, част от групата на MFG, в която е Изи Кредит?

Отговор: Ако някой служител изрично не желае да започне работа в Изи Кредит, ще бъде потърсена отговаряща на неговите знания и умения позиция в някое от дружествата част от групата на MFG. Желанието ни е да запазим работата на всеки, който иска да работи и да се развива. Налични са множество свободни позиции и възможности за работа и развитие.


Въпрос 6: Къде ще бъде работното ми място?

Отговор: Определянето на работното място ще е плавен процес, няма да се правят резки промени и те ще подлежат на обсъждане. За търговската структура ще бъдат разгледани всички налични офиси, така че всяко едно лице да получи възможност да работи в най-удобното за него място. Всеки ще има възможност да види своето работно място предварително.

 

Въпрос 7: Как ще се действа при дублиращи се позиции в двете дружества?

Отговор: Ще има изградени интеграционни екипи по ресори, които ще имат за задача да обсъждат и вземат заедно общо решение за позиционирането на всеки един служител. В случай на нужда е възможно разпределяне на функции, според опита и специализацията на съответния служител и неговата работа до момента. Всеки един случай ще се обсъжда индивидуално и ще се съгласува с едно ниво по-нагоре йерархически, така че да няма противоречия. Всички интеграционни екипи ще работят заедно.


От ръководството на Изи КредитИнформация в медиите ТУК

Ask a question Задай въпрос