09.07.2013

Предприемаческата академия организира курс по Планиране и анализ от 6 юли

news article image

Създадената от Изи Кредит и Нов български университет (НБУ) Предприемаческа академия организира курс по Планиране и анализ от събота, 6 юли.

В продължение на 30 учебни часа курсистите ще се запознаят с основите на бизнес планирането, ще усвояват техниките за анализ и диагностика на бизнеса и ще се научат да разработват бизнес план и стратегия за стартиращи и съществуващи компании. Теоретичната част ще води доц. Ирена Славова-Георгиева, а практическата част – Апостол Мушмов, директор „Бизнес развитие” и един от водещите мениджъри в Изи Кредит. Успешно приключилите курса ще получат сертификат, а на тези от тях, които продължат обучението си в Предприемаческата академия и са записали още поне 4 курса, ще им бъде предоставена възможност за 6 месечен платен стаж в Изи Кредит и последващо развитие в дружеството. Предлаганите курсове в академията са общо девет - Предприемачество, Планиране и анализ, Управление на човешките ресурси, Финанси, Финансова математика и статистика, Съвременни маркетингови теории, Управление на проекти, Приложение на Excel в управлението и Мениджърски компетенции.

Това е вторият поред курс в академията. На 15 юни стартира курсът по Предприемачество, който продължава и в момента. Курсистите по Предприемачество ще разработват и защитават свои предприемачески проекти в края на юли и началото на август, а най-добрите сред тях ще получат предложение за финансиране.

За повече информация за Предприемаческата академия на тел. 0700 20 240 (без допълнително таксуване) или на e-mail: academy@easycredit.bg.

Ask a question Задай въпрос