08.12.2014

Позиция на Изи Кредит във връзка с изпратени на граждани неверни съобщения за дългове към компанията

Във връзка със сигнали на граждани за получени анонимни есемеси за техни несъществуващи задължения по бързи заеми към Изи Кредит, компанията информира обществеността, че няма нищо общо с изпращането на тези съобщения. Актуална информация за задължението си, клиентите на Изи Кредит получават само чрез национален телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване), чрез обслужващия ги кредитен консултант или чрез съобщения, в които ясно е описан номера на договора за заем, сключен между кредитополучателите и дружеството.

Изи Кредит апелира към гражданите да бъдат бдителни и да не обръщат внимание на неверни анонимни съобщения. Компанията има издадено удостоверение за администратор на лични данни от Комисията за защита на лични данни. Личните данни на клиентите на компанията са защитени и дружеството ги съхранява и обработва при стриктно спазване на разпоредбите на Закон за защита на личните данни
 

Ask a question
Ask a question Задай въпрос