07.07.2023

Пътуване с деца в чужбина - какво трябва да знаем

news article image

Изглежда, че макар и позакъсняло лятото все пак ще настъпи, а с него ни очакват и множесто пътувания. Предстои ли ви семейно пътешествие, извън граница? Ако сте родители на деца под 18 години, които ще пътуват в чужбина, то за вас предстоят някои административни тежести. Ние от Изи Кредит искаме да ви помогнем да ги уредите по – леко. Споделяме ви нашия опит като вярваме, че ви бъде от полза при вашата организация.

Съгласно законодателството ни лицата под 18 години биват разграничени на малолетни – до 14 години и непълнолетни – над 14 години, но ненавършили 18 години.

Документи за самоличност при децата:

Валиден документ за самоличност при малолетните (до 14г.)  може да бъде само паспорт, а след навършване на 14 годишна възраст  - и лична карта. В зависимост от това, в коя държава ще пътува детето ще бъде необходим един от двата документа. В рамките на държавите членки на Европейския съюз се пътува само с лична карта. За държави, извън ЕС следва предварително да сте проверили дали се изисква паспорт. Ето какво друго може да е необходимо, според конкретния случай:

Ако детето пътува с двамата си родители:

Когато детето пътува извън пределите на страната, придружено и от двамата си родители, то неговия документ за самоличност е достатъчен, като е предварително съобразен с изискването на съответната държава – лична карта или паспорт. За допълнителна сигурност, че ще преминем безпроблемно границата е препоръчително да се носи и представи и  акта за раждане на детето, както в оригинал, така и да му се направи предварително един брой копие. Граничните власти следва да се уверят, че детето се придружава именно от родителите си, особено ако сме с различни фамилии.

Ако детето пътува само с единя си родител:

В този случай е необходимо родителят, който няма да пътува да подпише нарочна декларация, че дава съгласието си детето да пътува само с първия родител. Декларацията е винаги за конкретния родител, ако майката пътува с детето, бащата следва да подпише декларация, съответно и обратното. Съгласието може да бъде дадено само за конкретното пътуване или до навършване на 18 годишна възраст на детето. Последното е особено потребно ако детето пътува често само с единя си родител. Декларацията трябва да се завери от нотариус, като може да се оформи в свободен текст и да се занесе при нотариуса, а може и да се оформи от самия нотариус на място. Важно е когато се посещава нотариус за заверяване на декларацията, родителят да носи и да му представи и акта за раждане на детето – в оригинал. След като сме готови с декларацията, тя следва да се носи и представи на граничните власти в оригинал. Препоръчително е да сме й направили и един брой копие, което евентуално граничните власти да задържат. Отново е препоръчително да се представи в оригинал и акта за раждане на детето, както и да сме подготвени с един брой копие от него.

Ако детето пътува с трето лице – придружител, различно от двамата родители:

Ако детето ви пътува с баба, дядо, учител, треньор, екскурзовод и т.н., то тогава ще е необходимо и двамата родители да подпишат и заверят пред нотариус декларация, че са съгласни детето им да пътува придружено само от съответното трето лице – придружител. Отново на нотариуса се представя оригинал от акта за раждане на детето. Придружителят ще трябва да представи декларацията от двамата родители в оригинал пред граничните власти, както и да е подготвен с нейно копие от един брой.

Ако детето пътува само, без придружител:

Ако детето ви ще пътува само, то тогава ще е необходимо двамата родители да заверят пред нотариус декларация, в която изрично да е включен текст, че двамата са съгласни детето им само да напусне границите. Отново на нотариуса се предсатвя акта за раждане на детето в оригинал. При напускане на страната детето трябва да носи със себе си, както декларацията от двамата си родители в оригинал, така и копие, което да бъде задържано. Възможно е детето ви да бъде подложено на по – задълбочена проверка, като разпитване, интервюиране и др.под. от страна на граничните власти. Задълбочената проверка се извършва спямо децата с цел допълнителна сигурност, че детето не напуска пределите на страната против волята си. Имайте предвид, че ако изпращате детето си да пътува непридружено и със самолет, то следва предварително да се запознаете с конкретните правила, които съответната авиокомпания прилага по въпроса с пътуването на непридружени деца.

              

Не забравяйте, че ако за да уредите горепосочените подробности или просто да си прекарате добре на пътешествието са ви необходими допълнителни средства, то в Изи Кредит ще ви очакваме. Разполагаме,  както с още ползени съвети за вас, така и със средства, които да ви заемем за едно незабравимо лято!

 

 

 

Посочената информация е актуална съгласно българското законодателство към месец юни 2023 година.

Тази информация не представлява правно становище или правна консултация, свързана с конкретна ситуация, конкретен субект, частен случай, нито претендира за изчерпателност. За конкретни въпроси и необходимост от правна консултация, следва да се обърнете към адвокат или нотариус.

Ask a question Задай въпрос