09.06.2013

Първият курс на Предприемаческата академия стартира на 15 юни

news article image

Създадената от Изи Кредит и Нов български университет (НБУ) Предприемаческа академия ще открие „учебната година” с курс по Предприемачество на 15 юни. В продължение на 30 учебни часа курсистите ще се запознаят с видовете предприемачество и инструментите на предприемаческия анализ, като ще се научат и как се управляват бизнес процеси и иновации.

Теоретичната част на курс Предприемачество ще води един от водещите преподаватели в Нов български университет – Деян Дойков, а практическата част - лично от основателите на Изи Кредит – Неделчо Спасов и Станимир Василев. Курсистите ще имат възможност да разработят и защитят свои предприемачески проекти, а най-добрите сред тях ще получат предложение за финансиране. Успешно приключилите курса ще получат сертификат, а на тези от тях, които продължат обучението си в Предприемаческата академия и запишат още 4 курса, ще им бъде предоставена възможност за 6 месечен платен стаж в Изи Кредит и последващо развитие в дружеството. „Курсистите в академията ще решават реални казуси от бизнес практиката с топ мениджърите на Изи Кредит. Предприемаческата академия е и шанс за реализация в една от най-успешните български финансови институции”, припомни Горан Арсов, директор „Човешки ресурси” на Изи Кредит.

В курса ще се работи с малки групи - 8-10 курсисти, което ще позволи да се обърне персонално внимание на всеки. Желаещите да се запишат все още могат да го направят, като се обадят на тел. 02 980 22 10 или пишат на e-mail: cpco@nbu.bg и glalova@nbu.bg. За повече информация на тел. 0700 20 240 (без допълнително таксуване) или на e-mail: academy@easycredit.bg.

В Предприемаческа академия се предлагат общо девет курса – Предприемачество, Планиране и анализ, Управление на човешките ресурси, Финанси, Финансова математика и статистика, Съвременни маркетингови теории, Управление на проекти, Приложение на Excel в управлението и Мениджърски компетенции. Програмата е насочена към всички, които желаят да се развиват като предприемачи и успешни фирмени мениджъри. Курсистите в академията имат свободата да избират сами както продължителността на обучението, така и курсовете.

Ask a question Задай въпрос