11.03.2014

Първи спад на необслужваните бързи заеми от 3 години

news article image

За първи път от 3 години насам необслужваните кредити, предоставяни от небанкови компании, намаляха, показаха данните на БНБ в края на 2013 г. През декември просрочените заеми на фирмите в сектора спаднаха с 26.6 млн. лв. спрямо септември, или 4.35%. За последно те отчетоха намаление през 2011 г. С настоящия спад делът им в общия обем предоставени кредити на пазара се понижи под 30%.

На този етап експертите са предпазливи в коментарите си дали този спад отразява края на тенденцията все повече хора да не могат да обслужват задълженията си. Обикновено в края на всяка година финансовите институции се освобождават от несъбраните дългове, прехвърляйки ги на външни колекторски агенции. За спада на лошите кредити допринася и ръстът на небанковите заеми като цяло, след като търсенето на този тип финансови услуги продължава да расте. През декември предоставените от небанковите компании пари назаем достигнаха 1.98 млрд. лв. - с над 20 млн. лв. повече спрямо септември. Особено търсени са заемите със срок на изплащане до 1 година. „Все повече българи ги предпочитат заради удобството, което предоставят”, потвърди Ина Илиева, директор „Корпоративни отношения” на Изи Кредит. За изминалата 2013 г. Изи Кредит отпусна над 206 хил. заема – с над 20 хил. повече спрямо предходната година.

Ask a question Задай въпрос