24.07.2012

Първи спад на лошите банкови потребителски заеми от началото на годината

news article image

Банките в България отчетоха първи спад на проблемните потребителски кредити от началото на годината. Според статистиката на БНБ през юни те намаляват с 66.2 млн. лв. до 1.4 млрд. лв. Причините според експерти са няколко - продажба на кредити, отписване или погасяване от клиенти.

Въпреки спада на просрочените заеми обаче обемът на банковите потребителски кредити за пореден път се свива, показват данните. За юни те намаляват с 29.3 млн. лв. до 7.4 млрд. лв. Една от причината според експерти е несигурността, която все още изпитват хората за доходите и работата си, което подтиска потреблението им. Друга важна причина е преориентирането им към бързите небанкови потребителски кредити. През последните две години обемът на бързите заеми за потребление растат с високи темпове – 6-10% на годишна база, в същото времеИзи Кредит отчита 24% ръст на кредитния си портфейл и 26%повече отпуснатите заеми за последния си отчетен период.

В средата на следващия месец ще излязат данните за обемите на кредитиране в небанковия сектор. Мнозина очакват тенденцията на ръст да продължи.

Ask a question Задай въпрос