Първи спад на лошите банкови потребителски заеми от началото на годината

25 юли 2012
Първи спад на лошите банкови потребителски заеми от началото на годината

Първи спад на лошите банкови потребителски заеми от началото на годината

25 юли 2012

Банките в България отчетоха първи спад на проблемните потребителски кредити от началото на годината. Според статистиката на БНБ през юни те намаляват с 66.2 млн. лв. до 1.4 млрд. лв. Причините според експерти са няколко - продажба на кредити, отписване или погасяване от клиенти.

Въпреки спада на просрочените заеми обаче обемът на банковите потребителски кредити за пореден път се свива, показват данните. За юни те намаляват с 29.3 млн. лв. до 7.4 млрд. лв. Една от причината според експерти е несигурността, която все още изпитват хората за доходите и работата си, което подтиска потреблението им. Друга важна причина е преориентирането им към бързите небанкови потребителски кредити. През последните две години обемът на бързите заеми за потребление растат с високи темпове – 6-10% на годишна база, в същото времеИзи Кредит отчита 24% ръст на кредитния си портфейл и 26%повече отпуснатите заеми за последния си отчетен период.

В средата на следващия месец ще излязат данните за обемите на кредитиране в небанковия сектор. Мнозина очакват тенденцията на ръст да продължи.