НАШАТА МИСИЯ, НАШАТА ВИЗИЯ, НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

02 септември 2011
НАШАТА МИСИЯ, НАШАТА ВИЗИЯ, НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

НАШАТА МИСИЯ, НАШАТА ВИЗИЯ, НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

02 септември 2011
Нашата мисия

ИЗИ КРЕДИТ ПОМАГА НА ХОРА СЪС СКРОМНИ И НИСКИ ДОХОДИ ДА УПРАВЛЯВАТ ПО - ДОБРЕ ДОМАШНИТЕ СИ БЮДЖЕТИ.

НИЕ ДОСТАВЯМЕ БЪРЗИ, ЛЕСНИ И ДОСТЪПНИ ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ДИРЕКТНО В ДОМОВЕТЕ НА КЛИЕНИТЕ СИ.

Нашата визия

ИЗИ КРЕДИТ СЕ СТРЕМИ ДА СТАНЕ ЛИДЕР И ДА ЗАЕМЕ ВОДЕЩА ПОЗИЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ, В КОИТО ОПЕРИРA, ИЗГРАЖДАЙКИ ДЪЛГОСРОЧНИ ОТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИ, КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ – ОТНОШЕНИЯ, ОСНОВАНИ НА ДОВЕРИЕ, ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ И ВЗАИМЕН РЕСПЕКТ.

Нашите ценности

ПРЕД НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

* НИЕ ПОДДЪРЖАМЕ ПОЛОЖИТЕЛНА И СТИМУЛИРАЩА РАБОТНА АТМОСФЕРА.

* НИЕ ИСКАМЕ ДА ПРИВЛЕЧЕМ, ЗАДЪРЖИМ И РАЗВИВАМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.

* НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПОСТОЯННО И ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.

* НИЕ ПООЩРЯВАМЕ ИНИЦИАТИВНОСТТА, РЕЗУЛТАТНОСТТА И ЛОЯЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ.

* НИЕ НАСЪРЧАВАМЕ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА ПОСТИГАТ МЕЧТИТЕ СИ.

ПРЕД НАШИТЕ КЛИЕНТИ

* НИЕ ПОЗНАВАМЕ ПЕРСОНАЛНО КЛИЕНТИТЕ СИ И ГРАДИМ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТЯХ.

* НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ СОЦИАЛНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ, ИМА ПРАВО НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ.

* НИЕ СМЕ БЪРЗИ И УДОБНИ И ПРЕДОСТАВЯМЕ В ДОМА НА КЛИЕНТА УСЛУГА, СЪОБРАЗЕНА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ МУ.

* НИЕ СМЕ ОТКРИТИ И ЧЕСТНИ С ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ.

* НИЕ СМЕ МОРАЛНИ И ЕТИЧНИ, УВАЖАВАМЕ И РАЗБИРАМЕ СВОИТЕ КЛИЕНТИ.

ПРЕД ОБЩЕСТВОТО

* НИЕ СМЕ ЧЕСТЕН И ОТГОВОРЕН ДОСТАВЧИК НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ.

* НИЕ ИМАМЕ АКТИВНА ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ И ПОЛАГАМЕ УСИЛИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ СТАНДАРТА НА ОБЩЕСТВОТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ И РАБОТИМ.