01.04.2013

Клиентите теглят бързи заеми след внимателна преценка

news article image

Мнозинството от клиентите на бързите потребителски кредити в Централна и Източна Европа обмислят внимателно решението си дали да се възползват от тях. Това сочи проучване на международната агенция за маркетингови проучвания YouGov сред 11000 кредитополучатели в Полша, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния.

В изследването 93% от запитаните твърдят, че теглят пари назаем само след внимателна преценка, а 61% заявяват, че са изтеглили по-малка сума, отколкото им е била предложена. Нещо повече, 9 от всеки 10 клиента са категорични, че теглят само сума, която могат да си позволят. Резултатите от проучването опровергават схващането, че хората теглят бързи кредити лекомислено, привлечени от лесния достъп до тях и притиснати от липса на алтернатива. „Хората преценяват внимателно дали да изтеглят бърз заем, могат ли да си го позволят и доколко погасителните вноски са поносими за тях”, категорични са авторите на проучването. Едва 15% от теглилите бърз кредит са го направили импулсивно.

Две-трети от потребителите смятат, че като цяло през последните 2-3 години е станало по-трудно да се изтегли заем, сочи още изследването. Мненията по този въпрос варират в отделните страни. В Унгария например процентът на хората, които смятат така е 74, докато в Словакия – едва 35. До голяма степен това се обяснява и с различната степен, в която глобалната криза от 2008 г. засегна отделните страни. Унгария например е една от най-силно засегнатите.

Едва 7% от участниците в проучването смятат, че достъпът до кредити е бил по-лесен през последните 2-3 години. Около 20% пък са на мнение, че условията не са се променили съществено.

Болшинството от клиентите на бързите кредити – 53%, заявяват, че са в състояние да изплащат заемите си без никакъв проблем, като най-спокойни в това отношение са кредитополучателите в Полша, Чехия и Румъния.

Ask a question Задай въпрос