03.09.2021

Какво се случва, ако не плащате вноските по кредита си

news article image

Взимането на кредит често е спасителният вариант за заплетена финансова ситуация. Неприятните събития в живота не питат и често ни сварват неподготвени, затова е истинско облекчение да знаем, че има откъде да вземем пари.

 

Важното обаче е да не забравяме, че този кредит трябва да се върне навреме. Без значение дали сте взели кредита от банка или от небанкова институция като EasyCredit, сроковете за погасяване трябва да се спазват стриктно, защото в противен случай може да настъпят някои от следните последици, в зависимост от институцията с която сте сключили договор за паричен заем и условията, които сте договорили:  

 

При допусната забава може да се начислява лихва за забава, като ролята й е да мотивира кредитополучателя да не бави повече вноските.

Ако се забавите прекалено дълго, натрупаната лихва още повече затруднява изплащането на кредита.

 

Кредита може да бъде обявен за предсрочно изискуем

Когато изминат 2 или 3 месеца без да сте плащали вноски по кредита (периодът за погасяване зависи от условията по договора), кредитната институция може да заведе срещу вас дело в съда. С него кредитът ви може да се счита за предсрочно изискуем и може да получите съдебно решение, съгласно което да трябва да изплатите, както кредита и лихвите в пълен размер, така и допълни разноски, извършени за самото съдебно дело.

 

Ако и това не се случи в определения срок, финансовата институция може да се обърне към частен съдебен изпълнител.

 

В най-лошия и краен вариант може дори да се стигне до там, че да стартира процедура по принудително изпълнение

 

Тя включва опис на имуществото и след това продажба на търг. С парите от търга ще се погасят невърнатите задължения.

 

Какво може да се направи, за да се предотврати всичко това?

 

Разбира се, най-лесно е просто да се изплаща кредитът навреме. Още преди да вземете кредита, се запознайте със сроковете, вноските и последствията. Вземете кредит в подходящ за Вас размер и за подходящ срок, така че връщането навреме и точно да е по силите Ви.

 

Ако се случи нещо непредвидено - останете без работа например, веднага се свържете с финансовата институция. Заедно ще обсъдим възможностите за разсрочване на задълженията или за рефинансиране на кредита с нов при нови условия.

 

Озовете ли се в ситуация да не сте изплащали кредита си дълго време, това ще се отрази веднага на кредитната ви история и ще направи затруднено или дори невъзможно вземането на кредити в бъдеще време.

 

Ask a question Задай въпрос