23.01.2024

Какви са изискванията за бързи кредити

news article image

Изискванията за бързи кредити от Изи Кредит са прости и лесно изпълними.

Те са гаранцията, че ще съумеем лесно да ви отпуснем кредит и вие ще разполагате максимално бързо с необходимите ви средства.

Но нека първо определим какво наричаме “бърз кредит”. Това е небанков заем, предоставен от лицензирани за извършване на тази дейност според законодателството финансови институции, като Изи Кредит, който отговаря на следните характеристики:

Малка сума: Този вид кредити предоставят относително малки суми пари, които обикновено се използват за покриване на непредвидени разходи или спешни финансови нужди. 

Кратък срок: Срокът на погасяване на бързите кредити е обикновено е по- кратък, често в рамките на няколко седмици или месеци.

Бърз процес на одобрение: Основната характеристика на бързите кредити е бързото одобрение и предоставяне на средства.

Кандидатите могат да получат решение за одобрение в рамките на няколко часа или дори по-бързо, и средствата се превеждат веднага след одобрението.

Само срещу лична карта: При бързите кредити условията за отпускане са олекотени и изискванията към кредитополучателите са минимални. Възможно е да се отпуснат пари и на хора без трудов договор и само срещу лична карта, ако се спазят следните изисквания за бързи кредити:

Поръчители - липсата на трудов договор не задължително да бъде пречка пред това да получите средства, но имате нужда от двама поръчители на безсрочен трудов договор, които да станат поръчители по заема.

Те трябва да са на безсрочен трудов договор, да нямат задължения и да не са поръчители или заематели по други кредити в Изи Кредит.

Банкова гаранция - Трябва да ви я издаде търговска банка в  полза на Изи Кредит в рамките на 3 дни след отпускане на сумата. 

Гаранция от юридическо лице - това е често предпочитан от нашите клиенти начин за обезпечаване на кредита. С цел да предостави удобство на своите клиенти и възможности за избор, е  предложена възможността -  трето юридическо лице, което предлага гаранционни услуги, да стане гарант по кредита Ви.

Това гарантира точното изпълнение на договора за заем, дори и да не успеете да предоставите обезпечение под формата на поръчителство от две физически лица или банкова гаранция.

Ask a question Задай въпрос