22.03.2015

Как да се ползват данъчни облекчения

news article image

Кампанията за годишните данъчни декларации и плащанията на дължимото към държавата за 2014 г. е в разгара си през март, което поставя на дневен ред темата за това как да намалим разходите си за данъци.

Преките данъци в България, в това число върху доходите на физическите лица, са изключително ниски. С данъчната си ставка от 10% страната на практика е най-евтиното място в ЕС по отношение на облагането на доходите от труд. В същото време като среден разполагаем доход България продължава да е на опашката в Европа, заради което оптимизирането на данъчните задължения все още е от значение за мнозина.

Законът предвижда облекчения от 5 до 50 на сто от размера на годишната данъчна основа за различни дарения – в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на заведения за отглеждане и възпитание на деца, на фондове за лечение на деца, фондации, в подкрепа на културата и други.

Малко се знае обаче за възможността човек да намали дължимия си данък, ако се осигурява доброволно за пенсия и здраве, или застрахова живота си. Предвижда се данъчно облекчение в размер до 10% от сумата на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от сумата на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии за застраховки „Живот”.

Една от специалните привилегии по отношение на данъчните облекчения в България, но изключително пренебрегвана, е тази за младите семейства с ипотека за първо жилище. При нея сумата на годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечния кредит за първите 100 000 лв. от главницата. Условията са: сключен граждански брак; единият от съпрузите да не е навършил 35 години към датата на подписване на договора за ипотечния кредит и жилището да е единствено за семейството. Представя се и писмена декларация на един от двамата съпрузи, че няма да ползва това данъчно облекчение в рамките на същата година. Цялата тази информация се декларира в специално приложение (№10) към годишната данъчна декларация. По този начин човек може да спести до една месечна вноска по своя жилищен заем, което не е никак малко. Данъчна привилегия има и за хората с минимален доход, които при определени обстоятелства могат да си възстановят платения данък върху доходите за цялата година в началото на следващата.

Още полезни и практични финансови съвети всеки може да научи в безплатните обучения по проекта „НЕ на дълговете, ДА на парите”. Проектът се реализира съвместно от Изи Кредит и фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и от него може да се възползва всеки, който желае да повиши финансовата си култура. Записването за курсовете става чрез обаждане на национален телефон 0700 20 240 (без допълнително таксуване). Над 400 души от цялата страна вече преминаха успешно през обученията. Обади се сега на 0700 20 240! Още информация за курсовете тук.

Ask a question Задай въпрос