18.03.2024

Изпълнителните директори на Изи Кредит за успехите на компанията и "Силата на доброто"

За Изи Кредит 2023-та беше поредната добра година в историята ни. Освен отличните търговски резултати, които постигнахме, продължаваме да бъдем предпочитан небанков финансов партньор на българина. Което за нас е осъзната отговорност и грижа. Зад тези успехи стоят добрите хора и професионалисти, които знаят как да предлагат точните продукти, които да посрещнат по най-добрия начин индивидуалните нужди на клиентите.

За изминалата 2023-та "Силата на доброто" бяха ключовото послание в усилията на Изи Кредит. Под този надслов се обединиха всички дългогодишни усилия на компанията по линия на грижа и взаимоотношения с колеги, клиенти и местни общности. 

Виж какво правим и ще продължаваме да правим във видеото с Ангел и Галин – изпълнителни директори на компанията.

 "Силата на доброто" ще зарази и други хора, за да намерят своята мисия в обществото! Да продължим да създаваме успешни истории заедно! 

Ask a question Задай въпрос