Изи Кредит стана учредител на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране

22 юли 2014
Изи Кредит стана учредител на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране

Изи Кредит стана учредител на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране

22 юли 2014

Компанията-лидер в бързите кредити - Изи Кредит, е сред учредителите на новосъздадената Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК).

Ръководството на АОНК, нейните цели, мисия и ценности бяха представени на пресконференция в София днес. В нея членуват осем финансови институции, с водещи позиции в краткосрочното потребителско кредитиране – с над 1 500 000 отпуснати кредита и над 5 000 служители. Изпълнителният директор на Изи Кредит Неделчо Спасов е председател на асоциацията. Негови заместници са Константин Кръстев и Любомир Танкишев. Всички компании-членки са равнопоставени и взимат решения заедно.

Създаването на асоциацията е в отговор на потребността от легитимна структура, която спомага за насърчаване на отговорното кредитиране и добрите практики в сектора на небанковото краткосрочно потребителско кредитиране, в т.ч. защита на правата на потребителите и лоялната конкуренция на пазара за бързи потребителски кредити. Учредителите на АОНК са убедени, че секторът е постигнал важен етап на зрялост и че неговите представители могат да осъществят ценен експертен принос в усъвършенстване на законодателството в сферата на малките кредити, както и да поставят начало на ефективен механизъм за саморегулация на основата на Етичен кодекс на организацията.

Неслучайно ключовото понятие в наименованието на нашата асоциация е „отговорно“. Това е основната ценност, която гарантира успех на нашия бизнес в дългосрочен план. Тя е източникът на доверието на клиентите към нас и на произтичащата от това клиентска лоялност. Ние сме отговорни не само пред клиентите, но и към обществото като цяло с оглед на социалната значимост на кредитите, които предоставяме. За нас е важно да допринасяме и за по-високата потребителска култура у нас”, коментира Неделчо Спасов. 

До момента членове на АОНК са: Би енд Джи кредит ООД (с търговска марка Макс кредит), Изи Асет Мениджмънт АД (Изи Кредит), Кеш Кредит ЕАД, Кредисимо АД, Кредихелп ООД, Микро Кредит АД, Неткредит ООД и 4 Финанс ЕООД (с търговска марка Вивус.бг). АОНК е отворена за нови членове, които спазват принципите на отговорното кредитиране и добрите търговски практики, и са готови да подпишат етичния кодекс.