07.07.2014

Изи Кредит стана учредител на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране

news article image

Компанията-лидер в бързите кредити - Изи Кредит, е сред учредителите на новосъздадената Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК).

Ръководството на АОНК, нейните цели, мисия и ценности бяха представени на пресконференция в София днес. В нея членуват осем финансови институции, с водещи позиции в краткосрочното потребителско кредитиране – с над 1 500 000 отпуснати кредита и над 5 000 служители. Изпълнителният директор на Изи Кредит Неделчо Спасов е председател на асоциацията. Негови заместници са Константин Кръстев и Любомир Танкишев. Всички компании-членки са равнопоставени и взимат решения заедно.

Създаването на асоциацията е в отговор на потребността от легитимна структура, която спомага за насърчаване на отговорното кредитиране и добрите практики в сектора на небанковото краткосрочно потребителско кредитиране, в т.ч. защита на правата на потребителите и лоялната конкуренция на пазара за бързи потребителски кредити. Учредителите на АОНК са убедени, че секторът е постигнал важен етап на зрялост и че неговите представители могат да осъществят ценен експертен принос в усъвършенстване на законодателството в сферата на малките кредити, както и да поставят начало на ефективен механизъм за саморегулация на основата на Етичен кодекс на организацията.

Неслучайно ключовото понятие в наименованието на нашата асоциация е „отговорно“. Това е основната ценност, която гарантира успех на нашия бизнес в дългосрочен план. Тя е източникът на доверието на клиентите към нас и на произтичащата от това клиентска лоялност. Ние сме отговорни не само пред клиентите, но и към обществото като цяло с оглед на социалната значимост на кредитите, които предоставяме. За нас е важно да допринасяме и за по-високата потребителска култура у нас”, коментира Неделчо Спасов. 

До момента членове на АОНК са: Би енд Джи кредит ООД (с търговска марка Макс кредит), Изи Асет Мениджмънт АД (Изи Кредит), Кеш Кредит ЕАД, Кредисимо АД, Кредихелп ООД, Микро Кредит АД, Неткредит ООД и 4 Финанс ЕООД (с търговска марка Вивус.бг). АОНК е отворена за нови членове, които спазват принципите на отговорното кредитиране и добрите търговски практики, и са готови да подпишат етичния кодекс.

Ask a question Задай въпрос