Изи Кредит постигна 32% ръст на печалбата си за 2009 г. до 4.43 млн. лв.

02 септември 2011
Изи Кредит постигна 32% ръст на печалбата си за 2009 г. до 4.43 млн. лв.

Изи Кредит постигна 32% ръст на печалбата си за 2009 г. до 4.43 млн. лв.

02 септември 2011
Небанковата финансова институция "Изи Асет Мениджмънт" АД, известна като Изи Кредит - водеща компания в България при малките и необезпечени потребителски заеми, регистрира 32% ръст на печалбата си преди данъци за 2009 г. спрямо предходната година до 4.43 млн. лв. Това показва неодитираният и неконсолидиран отчет на дружеството.

Приходите от основна дейност на дружеството за изминалата година се увеличават с 17% до над 25 млн. лв. (в таблицата по-долу). Броят на отпуснатите от компанията "малки кредити в дома" достига 83 072, което е ръст от около 5% в сравнение с 2008 г., когато бяха раздадени 78 808 броя заеми.

"Постигнахме добри резултати на фона на неблагоприятните условия за бизнес заради икономическите трудности, които изпитват домакинствата в страната - растящата безработица и стагнацията в доходите", коментира Станимир Василев, изпълнителен директор на "Изи Кредит". По думите му компанията е подходила по-предпазливо при отпускането на нови кредити през изминалата година с оглед на влошената икономическа ситуация. "Самите клиенти започнаха да теглят заеми по-внимателно, на по-малки суми и то когато имат ясна представа, че ще могат да ги изплащат", допълни Василев. "В крайна сметка успяхме да намерим добрия баланс между растежа, запазване качеството на кредитния портфейл и запазване интересите на клиентите ни – баланс, който е ключов за успеха на всяка компания за кредити", заяви Неделчо Спасов, другият изпълнителен директор на "Изи Кредит".

Към края на декември делът на лошите кредити в портфейла на компанията достига 11%, което е около средните за сегмента стойности. Ръстът на необслужваните заеми за последните три месеца на 2009 г. е само 3.7% спрямо третото тримесечие, което е значително по-бавен темп в сравнение с предходните периоди. През третото тримесечие ръстът беше 8%, през второто – 22 на сто и 37% през първото. Според мениджмънта позитивно за решаване на проблема с просрочията съдействат инвестициите в подобряване ефективността на събирането на кредитите (чрез въвеждане на скоринг система), по-отговорното отношение на клиентите в стремежа да запазят кредитната си история чиста и отстъпките, които дружеството прави към заемополучателите със забави.

Като стъпва на сценария за минимален растеж на българската икономика през 2010 г. „Изи Кредит” предвижда умерен ръст на бизнеса си за тази година. Броят на отпуснатите кредити за годината се планира да достигне над 120 хил. при 83 хил. за 2009 г., а печалбата се очаква да е 6 млн. лв. или 35% ръст спрямо миналата година. За реализиране на целите си "Изи Кредит" ще разчита на дългово финансиране и собствени средства.

Сред другите приоритети на компанията са повишаване ефективността и оптимизиране на разходите на компанията, активизиране на дейността на дружеството в Украйна и излизане на нови пазари в съседните на България страни. „Изи Кредит” готви и специална схема за стимулиране на служителите си, броят на които през тази година се очаква да надхвърли 2500.

Резултати от дейността* (хил. лв.)

20092008Изменение
Приходи от лихви25076
21513
17%
Печалба преди данъци4433337032%
Брой кредити83072788085%
Собствен капитал
10311587875%
* неконсолидирани и неодитирани