06.12.2011

"Изи Кредит" отпусна 30% повече заеми за година

news article image

Изи Асет Мениджмънт АД (Изи Кредит) отпусна 30% повече на брой заеми за деветте месеца на тази година спрямо същия период на 2010 г. Това показват неконсолидираните резултати на дружеството за периода, включващи само дейността в България, без тази в Украйна и Румъния, където също развива дейност.

„Все повече хора се обръщат към Изи Кредит, защото отпускаме заемите ни много бързо - до 24 часа от заявката, по удобен за клиентите начин и с минимални изисквания. Освен това нашите кредити се използват за неотложни нужди и разходи, които рядко търпят отлагане и за които не винаги се намират свободни средства. Нашите заеми са подходящи и в контекста на многото забавени плащания от работодатели в днешно време”, коментира Станимир Василев, един от директорите на Изи Асет Мениджмънт АД.

Броят на изтеглените от Изи Кредит заеми за януари-септември тази година е 101 463 при 78 118 за деветмесечието на миналата година. Кредитният портфейл на компанията към края на септември е 22.3 млн. лв., което е 11% ръст на годишна база. „Изи Кредит достига до все повече хора и населени места. Само в България заемите на компанията се отпускат и събират чрез мрежа от над 2500 кредитни консултанти в над 1200 населени места. В някои малки селища Изи Кредит дори е без аналог, тъй като банките изобщо не присъстват на пазара”, каза още Станимир Василев.

Делът на лошите заеми се увеличава от 11% към полугодието на 12.7% в края на септември, но остава под средното за сектора равнище по този показател – 18.6%. „Ръстът на просрочените ни вземания през третото тримесечие не е обезпокоителен, тъй като е съпътстван от увеличение на кредитния ни портфейл”, посочва Станимир Василев.

За цялата 2011 г. „Изи Кредит” планира да отпусне над 170 хил. кредита, от които 144 хил. в България, 25 хил. в Украйна и 5 хил. в Румъния.

Ask a question Задай въпрос