06.07.2010

Изи Кредит излиза от кризата с ръст на всички свои ключови показатели

news article image

Изи Кредит излиза от кризата с ръст на всички свои ключови показатели
Водещата компания в България при малките и необезпечени потребителски заеми - „Изи Асет Мениджмънт" АД, известна повече чрез основния си продукт като Изи Кредит, регистрира ръст на всички свои ключови показатели за полугодието. Това показва неконсолидираният отчет на дружеството за периода януари-юни тази година.
Приходите от основна дейност на дружеството се увеличават с една-трета за година до над 14.2 млн. лв. (в таблицата по-долу). Печалбата преди данъци се повишава със 124% на годишна база до 4.3 млн. лв. Собственият капитал на компанията пък се увеличава със 73% за година до близо 13.5 млн. лв.
„Състоянието на сегмента на малките потребителски кредити определено се подобрява и ние специално излизаме от кризата по-силни от преди. В напрегнатата 2009 г. бяхме единствените в бранша с положителен финансов резултат. Бизнесът ни расте и през настоящата година и все по-сериозно разглеждаме възможността да инвестираме и в други държави в региона освен в България и Украйна”, коментира Неделчо Спасов, изпълнителен директор на Изи Кредит. През есента на 2008 г. „Изи Асет Мениджмънт” АД откри свое представителство в Украйна, с което стана едно от първите български дружества в сектора на небанковите институции, което започва дейност на външните пазари.
Броят на отпуснатите от компанията „малки кредити в дома" за януари-юни достига 49 хил. при около 39 хил. броя заеми за първите шест месеца на 2009 г. - 26% ръст на годишна база. Ръст има и в броя на клиентите, които теглят пари назаем от институцията активно – 21 на сто за периода до общо над 64 хил. души.
Целият кредитен портфейл на „Изи Асет Мениджмънт" АД към средата на годината достига 19.8 млн. лв., което е със 7% повече в сравнение с година по-рано. Делът на лошите кредити в него не само, че е овладян, но дори е намален и от 12.5% към май е сведен до 11.6% към края на юни.
Според мениджмънта наред със стабилизирането на финансите на домакинствата, позитивно за решаване на проблема с просрочията допринасят инвестициите в подобряване ефективността на събирането на кредитите и по-отговорното отношение на клиентите в стремежа да запазят кредитната си история чиста. „Комбинацията от личния контакт с клиентите лице в лице, което е в основата на бизнес модела на Изи Кредит, високата ефективност в събиранията, отдаването на приоритет на качеството на кредитния портфейл и оптимизирането на разходите на всички нива в организацията се оказват най-добрия подход за правене на бизнес с бързи кредити в условията на икономическа несигурност и все още висока безработица“, коментира още Неделчо Спасов.
Броят на отпуснатите от Изи Кредит заеми за цялата 2010 г. се очаква да достигне 108 хил. при 83 хил. за 2009 г., а печалбата се предвижда да е 6 млн. лв. или 35% ръст спрямо миналата година. Приходите от основна дейност се прогнозира да надхвърлят 30 млн. лв. при около 25 млн. лв. за 2009 г.

Финансови резултати на Изи Кредит за полугодието* (хил. лв.)
Показател
яну-юни 2010
яну-юни 2009
Изменение %
Приходи от основна дейност
14 272
10 719
33%
Печалба преди данъци
4 303
1 923
124%
Брой кредити
48 934
38 953
26%
Брой активни клиенти
64 338
53 062
21%
Кредитен портфейл
19 877
18 622
7%
Собствен капитал
13 458
7 801
73%
*неконсолидиран

Ask a question Задай въпрос