17.11.2011

"Изи Кредит" е отпуснала 30% повече бързи заеми за деветмесечието на 2011 г.

news article image

Една от водещите компании в България на пазара на бързи парични заеми – "Изи Асет Мениджмънт" АД, известна повече като "Изи Кредит", е отпуснала 30% повече на брой заеми за деветте месеца на тази година спрямо същия период на 2010 г. Това показват неконсолидираните резултати на дружеството за периода, включващи само дейността в България.

Броят на изтеглените от "Изи Кредит" заеми за януари-септември тази година е 101 463 при 78 118 за деветмесечието на миналата година. Размерът на кредитния портфейл на компанията към края на септември е 22.3 млн. лв. или 11% ръст на годишна база. Делът на лошите заеми в него се увеличава от 11% към полугодието на 12.7% в края на септември, но остава под средното за сектора равнище по този показател.

За цялата 2011 г. "Изи Кредит" планира да отпусне над 170 хил. кредита, от които 144 хил. в България, 25 хил. в Украйна и 5 хил. в Румъния.

Изпълнителният директор на "Изи Асет Мениджмънт" АД Неделчо Спасов коментира:

"Въпреки несигурната икономическа обстановка, бизнесът на "Изи Кредит" и този на компаниите за бързи кредити като цяло се развива добре. Големите играчи в сектора са добре позиционирани, за да се справят и в условията на влошена среда. "Изи Кредит" регистрира стабилен ръст на кредитния си портфейл в комбинация с доста по-ниско от средното за пазара ниво на лошите заеми. Ръстът на просрочените ни вземания през третото тримесечие не е обезпокоителен, тъй като е съпътстван от увеличение на кредитния ни портфейл. Породената от дълговата криза в Европа икономическа несигурност, създава риск от забавяне на ръста на кредитирането през следващите месеци. В същото време последното тримесечие на годината винаги е силен период за сектора заради по-силното потребление покрай празниците. Затова оставаме умерени оптимисти и очакваме нов ръст на кредитите ни."

Ask a question Задай въпрос