14.05.2017

Допълнение към Обръщението от 12.05.2017 г. към всички служители на Провидент и Изи Кредит

news article image

Важно: Допълнение към Обръщението от 12.05.2017 г. към всички служители на Провидент и Изи Кредит

Прозрачността и информираността на служителите и Кредитни Консултанти /изпълнители по граждански договор/ е от изключително значение и основен принцип на работа в Изи Кредит. В тази връзка, бихме искали да внесем още яснота за бъдещата работа при съединяването на Провидент и Изи Кредит. Представяме на Вашето внимание отговори на още няколко въпроса.

 

Въпрос 1: Аз съм Кредитен консултант в Провидент и за мен е важно да знам: ще запазя ли клиентите си; ще запазя ли нивото на възнаграждението си; към кой офис ще мога да изпълнявам задълженията си по гражданския си договор?

 

Отговор: Ще запазя ли клиентите си: да, всички клиенти, които обслужвате остават при Вас. Ще имате и възможност сами да решите на кои от вашите клиенти да предложите рефинансиращ кредит, съобразно предлаганите от Изи Кредит продукти.

Отговор: Ще запазя ли нивата на възнагражденията си: Да. Предвид факта, че няма да губите клиенти, съответно и възнаграждението Ви се запазва. Ще имате възможност и да повишите възнаграждението си, както и да получите възможност за преминаване на постоянна позиция на трудов договор.

Отговор: Към кой офис ще мога да изпълнявам задълженията си по гражданския си договор: имате възможност да го направите към най-малко 160 съществуващи офиси на Изи Кредит. Ще имате възможност да изберете най-удобното за вас място. Ще бъдат запазени и част от офисите на Провидент, както и ще бъдат отворени нови.

 

Въпрос 2: Как ще бъде реализирано разпределението на екипите на Ръководителите екипи (Development Manager)?

Отговор: разпределението ще бъде обсъдено и решено съвместно между ръководителите екипи (DM) и техните ерия мениджъри в нарочни работни групи, така че да не се достигне до несправедливо решение или ощетяване на служител. Целта е всички ръководители екипи да са спокойни за своите екипи и подсигурени за тяхната бъдеща работа и възнаграждения.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 12.05.2017 г. 

Обръщение към всички служители на Провидент и Изи Кредит:

 

За всички нас, съединяването на Провидент и Изи Кредит е значим момент в историите на двете компании.

Убедени сме, че успешна ще бъде и нашата трансформация. От една страна, Провидент - финансова институция, която се утвърди като една от водещите на пазара, става част от стабилна Група от компании, която има амбициите да стане един от най-бързо развиващите се доставчици на финансово-технологични услуги в Източна Европа. От друга страна, Изи Кредит като компания с 12 годишна история, с утвърдени и лидерски позиции на пазара на малките потребителски кредити, ще има възможност да разшири своето семейство с нови хора, опит и познания за бизнеса.

Всичко това ни кара да бъдем убедени в положителните възможности и новите хоризонти за развитие за екипите на Провидент и Изи Кредит.

По-долу ще поставим на вниманието на всички няколко важни въпроси и отговори, които да внесат яснота за всички:

Въпрос 1: Ще има ли съкращения на служители на Провидент?

Отговор: Не, няма да има. Всички работни места на служителите на Провидент ще бъдат запазени.


Въпрос 2: Ще се запазят ли размерите на възнагражденията?

Отговор: Анализите на Изи Кредит показват, че нивата на заплащане в Изи Кредит и Провидент са напълно съпоставими. В тази връзка те ще бъдат запазени.


Въпрос 3: Кога ще станат факт промените, сливането на двете компании?

Отговор: На този етап е постигната договореност между двете компании, като преди сделката да стане факт, се очаква становището и одобрението на регулаторния орган – Комисия за защита на конкуренцията. Нашето очакване е, че процесът по одобрение от страна на КЗК ще отнеме около 4-5 седмици.


Въпрос 4: Ще има ли нарочно определени хора, към които да могат се задават въпроси?

Отговор: В процеса на сливането ще бъдат създадени интеграционни екипи с представители на двете компании, които заедно ще взимат решенията за интегрирането и позиционирането на хора, търговска структура, системи и процеси на работа. По този начин се цели да се избегнат напрежение и сътресения.


Въпрос 5: В случай, че не искам да работя в Изи Кредит ще ми бъде ли предоставена възможност да работя в друга компания, част от групата на MFG, в която е Изи Кредит?

Отговор: Ако някой служител изрично не желае да започне работа в Изи Кредит, ще бъде потърсена отговаряща на неговите знания и умения позиция в някое от дружествата част от групата на MFG. Желанието ни е да запазим работата на всеки, който иска да работи и да се развива. Налични са множество свободни позиции и възможности за работа и развитие.


Въпрос 6: Къде ще бъде работното ми място?

Отговор: Определянето на работното място ще е плавен процес, няма да се правят резки промени и те ще подлежат на обсъждане. За търговската структура ще бъдат разгледани всички налични офиси, така че всяко едно лице да получи възможност да работи в най-удобното за него място. Всеки ще има възможност да види своето работно място предварително.

 

Въпрос 7: Как ще се действа при дублиращи се позиции в двете дружества?

Отговор: Ще има изградени интеграционни екипи по ресори, които ще имат за задача да обсъждат и вземат заедно общо решение за позиционирането на всеки един служител. В случай на нужда е възможно разпределяне на функции, според опита и специализацията на съответния служител и неговата работа до момента. Всеки един случай ще се обсъжда индивидуално и ще се съгласува с едно ниво по-нагоре йерархически, така че да няма противоречия. Всички интеграционни екипи ще работят заедно.

От ръководството на Изи Кредит

Информация в медиите ТУК

Ask a question Задай въпрос