06.11.2019

Добрите примери: Кампаниите на Изи Кредит като част от обучението в SoftUni Digital

news article image

За втора поредна година успешните дигитални кампании на Изи Кредит са включени в лекциите на нашите колеги от агенция Xplora като част от обучителните курсове, които провеждат в SoftUni Digital. Xplora са не просто една от най-добрите дигитални агенции в България и наш доверен партньор, но и активно се грижат за развиването на нивото на знания в сферата на дигиталния маркетинг с работата си в няколко целеви университета.

На 23 октомври маркетинг екипът на Изи Кредит взе участие като гост-говорители в курса "Дигитални кампании от А до Я", който е част от програмата Advanced Digital Marketing. На лекцията „Надграждане на цели и комуникации чрез digital“ запознахме студентите с историята и дейността на компанията. Основен акцент от участието ни бяха предизвикателствата, пред които бяхме изправени, когато трябваше да „пренесем“ модела си на работа в онлайн средата, без това да навреди на личното общуване между консултант и клиент. Разказахме как определяме комуникационните си цели, как ги постигаме и как надграждаме и подобряваме общуването с клиентите в дигиталното пространство. Курсът демонстрира интерес към действията и стъпките, които сме предприели, като дадохме примери и показахме нагледно постигнатите резултати.

Повече за програмата „Дигитални кампнии от А до Я“:

Курсът представя по структуриран и достъпен начин концепции и успешни подходи в интегрирания дигитален маркетинг, но изцяло в контекста на нуждите и заданието на съответната компания. В него са представени отделните елементи от интегрирания маркетинг, както и концепциите и подходите, които са успешни в ерата на дититалния маркетинг. Всяка от лекциите покрива конкретна област и включва конкретни примери - ситуацията, предизвикателствата, подхода, резултатите, изводите и надграждането.

Ask a question Задай въпрос