21.07.2014

Без нови такси в Изи Кредит и след промените в правилата за потребителските кредити

news article image

Изи Кредит ще продължи да предоставя своите кредити бързо, отговорно, сигурно и удобно, при ясни за потребителите условия и при новите правила за потребителските кредити.

От 23 юли влизат в сила промените в Закона за потребителския кредит, с които беше въведено ограничение в максималния размер на годишния процент на разходите (ГПР). И при новите правила, Изи Кредит няма да начислява допълнителни такси по своите заеми, било то за кандидатстване, за разглеждане на документи или за усвояване. „И занапред ще предлагаме на клиентите богат избор от продукти според техните предпочитания и възможности”, обясни Дафинка Стилиянова, изпълнителен директор на Изи Кредит

Все пак промените в закона налагат изискване за обезпечение по кредитите на компанията. От клиентите вече ще се очаква да предоставят банкова гаранция или да осигурят двама поръчители, отговарящи на определени изисквания за доходи и кредитоспособност, в срок от 3 календарни дни след отпускането на кредита. В случай, че не предоставят такова обезпечение, клиентите отново ще могат да ползват кредита, но ще дължат заплащането на неустойка, тъй като не са изпълнили задължението си да предоставят обезпечение. Неустойката е определена като точна фиксирана сума и ще бъде калкулирана на части в регулярните вноски по кредита. Това ще  гарантира на клиентите предвидимост и спокойствие, че ще могат да платят задължението си безпроблемно.   

Подробна информация за обезпечението и конкретни примери с погасителни планове по отделните продукти има на https://www.easycredit.bg/krediti. Всеки клиент може да получи подробна информация и като се обади на националния телефон на Изи Кредит - 0700 18 100.

 

Клиентите, които не предоставят обезпечение, запазват правото си да участват в програмата за лоялност Еasy Bоnus и да се възползват от отстъпките по кредитите, предвидени в нея. ВИП клиентите на Изи Кредит запазват и правото си да използват изгоден продукт – кредит със значителна отстъпка в цената.  

  

Ask a question Задай въпрос