15.06.2017

Бързината и достъпността са ключови при избора на небанкова институция за българите

news article image

Вече 12 години Изи Кредит осигурява достъп до финансови услуги от врата до врата

Достъпът до този вид услуги или т. нар. „финансово включване“ е в основата на бизнес модела на компанията, която от създаването си е един от лидерите в небанковия финансов сектор у нас. С постоянното си развитие и разрастване, Изи Кредит е един от най-големите работодатели в сектора и към момента за компанията работят повече от 3500 кредитни консултанти и служители в над 150 офиса в цяла България.

Отношенията с клиентите са в основата на бизнес философията на Изи Кредит

Устойчивото развитие и дълготрайните и ползотворни отношения с клиентите, които са в основата на бизнес философията на Изи Кредит, помагат на компанията да се наложи като една от най-разпознаваемите компании за малки небанкови потребителски кредити. Според данни от национално представително проучване сред 1 000 респонденти, извършено от Маркет Линкс Изи Кредит е първа назована марка от 37% от всички анкетирани и от 27% от тези от тях, които ползват небанкови финансови услуги.


Изследването показва още, че основните предпоставки за теглене на небанков заем са закупуване на стока (69%), посрещане на непредвидени разходи (23%) и за ремонт в дома (8%).

Проучванията определят Изи Кредит като институция с отлична репутация

От проучването става ясно, че Изи Кредит е определена и като небанковата финансова институция с отлична репутация – компания, която буди доверие и която оперира ясно и прозрачно - плод на дългогодишните усилия на компанията да осигурява отговорно кредитиране и да поставя удовлетвореността на клиентите си преди всичко останало.


Значителна част от анкетираните (43%), участвали в проучването, посочват, че в случай на извънредни разходи не биха могли да се справят с тях. Повечето биха се обърнали за съдействие към приятели или роднини, докато друга част биха избрали услугите на банковите и небанковите институции.

Ask a question Задай въпрос