13.09.2021

9 определения, които ще ви помогнат да разбирате по-лесно финансовия език

news article image

Парите са неразделна част от нашето ежедневие. Макар че всеки ден боравим с монети и банкноти, ние като че ли не знаем добре термините от финансовия свят.

Това се превръща в проблем, когато се обърнем за помощ към финансова институция като EasyCredit или банка. Непознаването на термините ще ви попречи да разберете правилно условията по договора и да решите бързо и лесно финансовите си затруднения.

Затова ви предлагаме лесни обяснения на 9 определения, които ще ви помогнат да разбирате по-лесно финансовия език.

Кредит
Заем, отпуснат от финансова институция. Връщането на заемните средства се определя в двустранно подписан договор за срока на кредита и размера на вноските.

 Погасяване на кредит
Връщане на взетия заем и лихвите по него. Погасяването може да е в срок или предсрочно - преди определения краен срок. 

Лихва
Сума, която се заплаща при ползване на чужди парични средства за определен срок

Наказателна лихва
Допълнителна такса върху кредит, която се начислява при просрочване (неплащане) на кредита

ГПР (годишен процент на разходите)
Това са разходите по кредита извън законовата лихва. Включва такси, застраховки и комисиони. Когато взимате кредит, обърнете внимание не само на лихвата, но и на този ГПР, защото той влиза в общата сума, която ще връщате накрая. 

ГЛП (годишен лихвен процент)
Това е лихвата, която потребителят плаща за взетия кредит за срок от една година.

ЦКР
Централен кредитен регистър – информационна система на БНБ с актуална информация за всички активни кредити, отпуснати от банките, небанковите институции, дружествата за електронни пари и платежните институции на даден човек.
Използва се разговорно и в смисъла на “кредитен рейтинг” - лошо ЦКР се отнася за хора с лошо кредитно минало - непогасени или закъснели кредити. Те трудно могат да получат нов заем.

Главница
Сумата, която получавате като кредит.

Давност
Период от време, определен по нормативен ред, след изтичането на който се погасяват определени права и задължения.

Кредитните консултанти на EasyCredit са на разположение за допълнителни разяснения.

Ask a question Задай въпрос