68 служители на "Изи Асет Мениджмънт" АД купиха акции по програмата "Изи Акционер"

30 август 2011
68 служители на "Изи Асет Мениджмънт" АД купиха акции по програмата "Изи Акционер"

68 служители на "Изи Асет Мениджмънт" АД купиха акции по програмата "Изи Акционер"

30 август 2011

До момента 68 служители на "Изи Асет Мениджмънт" АД, сред които и Кредитни консултанти, се възползваха от уникалния шанс да станат съсобственици в компанията-лидер на пазара на малки потребителски кредити и закупиха предложените им от сегашните акционери акции по програма "Изи Акционер". Това показаха данните от първото издание на програмата, в която право да участват имаха общо 247 специалисти на трудов договор в дружеството и отговарящи на определени изисквания за стаж.

Броят на записаните акции е 17 919 при предложени общо 51 018. Въпреки неголемия дял на записалите акции по програмата – близо 36% от имащите право, от мениджмънта оценяват пилотния проект като успешен и очакват на следващото издание през април да се включат далеч по-голям брой участници. Според сведенията на отдел "Човешки ресурси" интересът към "Изи Акционер" е бил много по-голям, но покрай всекидневните ангажименти мнозина са закъснели с процедурата и не са успели да се включат навреме. На други пък е попречил само фактът, че са в компанията от сравнително по-скоро.

Сред записалите акции са почти всички водещи мениджъри в дружеството - Дафинка Стилиянова, Йорданка Шуманова, Мартин Деспов, Горан Арсов и други.

Съгласно програмата "Изи Акционер" на 247 служители (239 в България и 8 в Украйна) на "Изи Асет Мениджмънт" АД беше предоставена възможността да придобият общо 51 018 акции от дружеството, равняващи се на близо 1% от акционерния му капитал на цена от 1 лв. (емисионна и номинална стойност). До минимум една година и при определени условия след това те ще могат да ги продадат обратно на компанията по цена, която ще зависи от печалбата й, ще се определя по специална формула и която най-вероятно ще е в пъти над тази на покупката им.

Намеренията на сегашните акционери на дружеството са програмата да бъде подновявана всяка година, като следващото й издание ще е през април. Тогава притежателите на акции ще могат и да търгуват по между си – да купуват ако съответно смятат, че финансовите резултати на дружеството ще растат, което съответно ще вдигне цената на акциите и съответно да продават, ако преценят, че нещата няма да вървят толкова добре и книжата няма да им донесат очакваната доходност. Проверка на Easy Times сред част от закупилите вече акции мениджъри показва, че настроенията са за покупка – ясен сигнал за посоката, в която ще движат компанията.

"Изи Акционер" е уникална програма за български работодатели и много рядка за чуждите компании, развиващи бизнес у нас", припомни мениджърът "Човешки ресурси" на "Изи Асет Мениджмънт" АД Йорданка Шуманова. "Програмата ще позволи на най-добрите служители на компанията да споделят финансовите й успехи според техния индивидуален принос и да вземат участие в изготвянето на бъдещата стратегия за развитие на дружеството", посочи изпълнителният ни директор Неделчо Спасов.

Участието в програмата носи и рискове, които са свързани с това компанията да излезе на загуба. Тези рискове обаче са ограничени в рамките на парите, които служителите ще инвестират. Освен това от самото начало на съществуването си през 2005 г. "Изи Асет Мениджмънт" АД е на печалба, която расте и се реинвестира обратно в дейността всяка година. За полугодието на тази година дружеството регистрира по този показател 124% ръст на годишна база до 4.3 млн. лв.