20.10.2010

68 служители на "Изи Асет Мениджмънт" АД купиха акции по програмата "Изи Акционер"

news article image

До момента 68 служители на "Изи Асет Мениджмънт" АД, сред които и Кредитни консултанти, се възползваха от уникалния шанс да станат съсобственици в компанията-лидер на пазара на малки потребителски кредити и закупиха предложените им от сегашните акционери акции по програма "Изи Акционер". Това показаха данните от първото издание на програмата, в която право да участват имаха общо 247 специалисти на трудов договор в дружеството и отговарящи на определени изисквания за стаж.

Броят на записаните акции е 17 919 при предложени общо 51 018. Въпреки неголемия дял на записалите акции по програмата – близо 36% от имащите право, от мениджмънта оценяват пилотния проект като успешен и очакват на следващото издание през април да се включат далеч по-голям брой участници. Според сведенията на отдел "Човешки ресурси" интересът към "Изи Акционер" е бил много по-голям, но покрай всекидневните ангажименти мнозина са закъснели с процедурата и не са успели да се включат навреме. На други пък е попречил само фактът, че са в компанията от сравнително по-скоро.

Сред записалите акции са почти всички водещи мениджъри в дружеството - Дафинка Стилиянова, Йорданка Шуманова, Мартин Деспов, Горан Арсов и други.

Съгласно програмата "Изи Акционер" на 247 служители (239 в България и 8 в Украйна) на "Изи Асет Мениджмънт" АД беше предоставена възможността да придобият общо 51 018 акции от дружеството, равняващи се на близо 1% от акционерния му капитал на цена от 1 лв. (емисионна и номинална стойност). До минимум една година и при определени условия след това те ще могат да ги продадат обратно на компанията по цена, която ще зависи от печалбата й, ще се определя по специална формула и която най-вероятно ще е в пъти над тази на покупката им.

Намеренията на сегашните акционери на дружеството са програмата да бъде подновявана всяка година, като следващото й издание ще е през април. Тогава притежателите на акции ще могат и да търгуват по между си – да купуват ако съответно смятат, че финансовите резултати на дружеството ще растат, което съответно ще вдигне цената на акциите и съответно да продават, ако преценят, че нещата няма да вървят толкова добре и книжата няма да им донесат очакваната доходност. Проверка на Easy Times сред част от закупилите вече акции мениджъри показва, че настроенията са за покупка – ясен сигнал за посоката, в която ще движат компанията.

"Изи Акционер" е уникална програма за български работодатели и много рядка за чуждите компании, развиващи бизнес у нас", припомни мениджърът "Човешки ресурси" на "Изи Асет Мениджмънт" АД Йорданка Шуманова. "Програмата ще позволи на най-добрите служители на компанията да споделят финансовите й успехи според техния индивидуален принос и да вземат участие в изготвянето на бъдещата стратегия за развитие на дружеството", посочи изпълнителният ни директор Неделчо Спасов.

Участието в програмата носи и рискове, които са свързани с това компанията да излезе на загуба. Тези рискове обаче са ограничени в рамките на парите, които служителите ще инвестират. Освен това от самото начало на съществуването си през 2005 г. "Изи Асет Мениджмънт" АД е на печалба, която расте и се реинвестира обратно в дейността всяка година. За полугодието на тази година дружеството регистрира по този показател 124% ръст на годишна база до 4.3 млн. лв.

Ask a question Задай въпрос