Маркетинг съгласие

Съгласен съм да получавам телефонни обаждания и sms, за да получавам маркетингови съобщения за продукти и услуги на дружеството.

Ако сте се съгласили с обработването на вашите данни за маркетингови цели или набиране на персонал, имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време, без да посочвате причина. След като приемем заявката, ние ще бъдем задължени да спрем обработката на вашите данни за тази цел. Можете да упражните посочените по-горе права, като подадете заявление/възражение в офис на Дружеството или на имейл dpo@easycredit.bg

 

*„Група от дружества в Management Financial Group“ („ Дружества от MFG“) – Корпоративната група от дружества и други корпоративни образувания, притежавани и/или контролирани от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, дружество, което е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, с ЕИК: 203753425. За целите на настоящата Политиката, Дружествата от MFG са тези, регистрирани и опериращи на територията на Република България. Актуален списък с дружествата, обхванати от структурата на MFG, може да намерите на: www.managementfinancialgroup.com/about-us-bg/more/ 

Ask a question Задай въпрос