КРЕДИТ СРЕЩУ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Кредит срещу обезпечение до 90 000 лв.
- суми от 5 000 лв. до 90 000 лв.
- избирате погасителен план до 60-месечни вноски
- фиксирана лихва за целия период на погасяване

Максимална сума
90 000
Вноски
Месечни

КРЕДИТ СРЕЩУ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ДО 90 000 ЛЕВА

Винаги, когато Ви трябват свежи пари!

Суми от 5 000 до 90 000 лв.

Избирате месечен план до 60 вноски

* КРЕДИТ СРЕЩУ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ е продукт на "Вива кредит" ООД, който се предлага от "Изи Асет Мениджмънт" АД, в качеството му на обвързан кредитен посредник на "Вива Кредит" ООД.
** Кредитът се отпуска след извършване на комплексна оценка за кредитоспособност.

Кредит срещу обезпечение до 90000 лв.
- суми от 5000 лв. до 90000 лв.
- избирате погасителен план до 60-месечни вноски
- фиксирана лихва за целия период на погасяване