ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС
За нас

КОИ СМЕ НИЕ?
 

Ние сме успешен бизнес с важна роля в обществото

 • Изи Кредит e една от най-динамично развиващите се небанкови финансови институции в България, специализирана в отпускането на краткосрочни кредити с над 16 годишен опит. Изи кредит e собственост на български предприемачи развила се до успешна международна компания. Компанията заема лидерска позиция няколко поредни години по основния индекс за задържане и удовлетвореност на клиенти, което я прави компания с най-нисък репутационен риск
 • Изи Кредит е най-известната марка бързи потребителски кредити с разпознаваемост на бранда над 75%. Над 630 000 клиенти се довериха на Изи Кредит, за които ежедневно се грижат над 3 500 служители и кредитни консултанти над 195 офиса в цялата страна.
 • Нашата мисия е да предоставяме отговорно и прозрачно, бързи и достъпни кредити, директно в домовете на клиентите ни. Благодарение на дългогодишните ни традиции и натрупано ценно познание за нуждите на нашите клиенти, ние им помагаме да решават своите проблеми, като им осигуряваме улеснен достъп до финансиране.


Ние сме добро място за работа

 • Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният двигател на успехите, които постигаме. Инвестираме в развитието на служителите, които имат възможност да се развиват и в международните филиали на компанията, а също и в останалите  фирми част от „Мениджмънт Файненшъл Груп “АД .


Ние сме част от нещо голямо

 • Изи Кредит е част от „Мениджмънт Файненшъл Груп “АД (МФГ), холдингово дружество, което обединява водещи компании, специализирани в предоставянето на небанкови финансови услуги в Централна и Източна Европа. МФГ управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в сферата на кредитиране в дома, персонални кредити, финансиране на микро и малки предприятия, кредитни карти, дигитален бизнес и алтернативни финансови продукти и услуги. Всеки ден над 8,000 служители и сътрудници в повече от 400 офиса в България, Румъния, Полша, Македония и Украйна полагат грижа за обслужването на над 330,000 клиенти.ОТ КЪДЕ ЗАПОЧНАХМЕ?
 

 • През 2005 г. Станимир Василев и Неделчо Спасов основават малка фирма за потребителски кредити – Кредит Корект с нова и непозната дотогава бизнес концепция за България – клиентите няма да се налага да посещават офиси, а ще се обслужват от Кредитни консултанти на фирмата директно в техния дом.
  • Целта е да се предоставят бързо пари назаем на хора, които нямат или имат ограничен достъп до финансови услуги.
  • След старта фирмата се преименува на „Изи Асет Мениджмънт” АД и кръщава основния си продукт Изи Кредит - сравнително малък като сума заем, който обаче има голямо значение за хората, защото се отпуска бързо, лесно и удобно.
 • През 2009 г. Дружеството навлиза на украинския пазар под името iCredit
 • През 2011 г. отварят офиси в Румъния също под името iCredit
 • През 2014 г. Изи Кредит стъпва в Полша
 • През 2015 г. в Македония отваря MCASH
 • През 2015 г.  Изи Асет Мениджмънт учредява „Мениджмънт Файненшъл Груп “АД (МФГ)КЪДЕ СМЕ ДНЕС?
 

 • Днес Изи Кредит е утвърдена и отговорна компания, която спазва обещанията към служителите, сътрудниците и клиентите си.
 • Над 75 % от българското население познава марката Изи Кредит.
 • 78 % от клиентите биха препоръчали марката Изи Кредит.
 • Над 40% от потребителите асоциират малките потребителски кредити с Изи Кредит по данни от проучване на Market Links от октомври 2017 г.
 • Има над 1 200 служители и близо 3 500 кредитни консултанти, които се грижат за  доброто обслужаване и предоставянето на качествени услуги
 • Офисната ни мрежа включва над 185 локации в България и общо над 195 офиса в четирите държави – България, Румъния, Полша и Украйна.
 • Партньорската ни мрежа включва клонове на БГ Пощи – над 2100 пощенски станции на територията на цяла България.
 • Има над 2 600 000 отпуснати кредита, при ясни за клиента условия, максимално улеснена процедура и отпускане на кредита до часове.


ЦЕННОСТИ
 

 • Морал и етичност – ние уважаваме, ценим и разбираме нашите колеги и клиенти.
 • Отговорност – ние предоставяме отговорно нашите кредити, като се съобразяваме с нуждите и възможностите на клиентите ни.
 • Прозрачност – ние сме открити и честни в отношенията с нашите колеги, клиенти и партньори.
 • Лоялност – ние градим дългосрочни отношения с нашите служители и клиенти, основани на доверие и взаимна подкрепа.
 • Социална ангажираност – ние вярваме, че грижата за обществото е наш дълг и затова организираме програми за повишаване на финансовата култура и подкрепяме проекти подобряващи средата, в която живеем и работим.

Oрганизационната структура

Department Thumbnail
Изпълнителни директори
Ангел Маджиров и Галин Тодоров

Изпълнителни директори

Depatment Thumbnail
Дирекция "Бизнес развитие, проекти и анализи"
Галин Тодоров
 • Отговаря за постигане на дългосрочните цели на Дружеството;
 • Управлява и координира интегрирана дигитална стратегия на Дружеството;
 • Анализира процесите по изпълнение на съществуващите проекти и дава предложения за подобряване на тяхното управление и реализация;
 • Привлича нови и развива взаимоотношенията със съществуващи външни партньори на Дружеството, които да предлагат кредитните продукти на организацията;
 • Отговаря за автоматизацията на дейността в търговската структура;
 • Отговаря за оптимизацията на работните процеси в Дружеството.
Depatment Thumbnail
Дирекция "Човешки капитал"
Цветелина Джонева
 • Отговаря за  процеса по обучение и развитие на служителите в Дружеството;
 • Организира процесите по повишаване на компетенциите на служителите и техното кариерно и професионално развитие;
 • Организира процесите по привличане, подбор и наемане на служители в Дружеството;
 • Организира своевременното оформяне на документи за назначаване, преназначаване и освобождаване на служители. Води лични трудови досиета на служителите в Дружеството.
Depatment Thumbnail
Дирекция "Оперативни дейности"
Атанас Атанасов
 • Контролира и координира инициативите, свързани с обслужване на клиентски запитвания, продажба на кредити и събиране на просрочени клиентски задължения, извършвани през Кол Център;
 • Отговаря и контролира процеса на въвеждане на данните за кредитополучателите и техните искания за кредит във вътрешнофирмения корпоративен софтуер;
 • Организира, ръководи и контролира дейностите, свързани със съхранение на клиентската документация в Централен архив на Дружеството;
 • Организира, контролира и координира процеса на оценяване на кредитния риск, при кандидатстване на клиенти за паричен заем.
Depatment Thumbnail
Дирекция "Маркетинг"
Силвия Александрова
 • Предлага утвърждаването на стратегии за реализиране продажбите на продуктите и услугите на Дружеството;
 • Организира, координира и контролира всички дейности на Дружеството, свързани с изграждането на бранда на компанията;
 • Отговаря за прилагането на цялостната маркетингова стратегия на Дружеството, включително организирането на промоции;
 • Отговаря за извършването на маркетингови проучвания на пазара, следи динамиката на предлаганите продукти и тези на конкурентните компании;
 • Извършва анализ и оценка на потребностите на клиентите и качеството на обслужване, и разработва мерки за подобряване маркетинга и рекламата на продуктите на Дружеството;
 • Координира и подпомага реализирането на маркетинг стратегията на международните филиали на Дружеството.
Depatment Thumbnail
Отдел "Вътрешна сигурност"
Елрин Мизинов
 • Осъществява проверки в офисите на Дружеството, относно изпълнение правилата и процедурите от всички нива служители;
 • Отговаря за спазването на вътрешните правила и процедури, свързани със сигурността на Дружеството;
 • Ръководи, координира и контролира действията за извършване на инкасо в обектите на Дружеството;
 • Отговаря за взаимодействие с Прокуратура, Следствие и МВР и други държавни и общински органи;
 • Ръководи, организира и контролира действията по сезиране на компетентните правозащитни органи при достатъчно данни за извършено престъпление;
 • Разработва и внедрява процедури за предотвратяване на вредните последици от злоупотреби на нелоялни служители;
 • Разработва, внедрява и прилага методика за предотвратяване появата на негативни последици за компанията от дейността на нейни служители от всички нива на структурата й.
Depatment Thumbnail
Дирекция "Продажби"
Мирослав Ангелов
 • Отговаря за постигане на дългосрочните цели на Дружеството;
 • Извършва анализ и оценка на дейността и предлага идеи за подобряване представянето на Дружеството;
 • Отговаря и координира дейността по постигане целите на Дружеството относно: продажби, събираемост, приходи и разходи в рамките на бюджета;
 • Отговаря и контролира дейността по изпълнение на поставените цели по отношение на продажбите в Регионалните офиси на компанията;
 • Следи и подпомага разработването на политиката на Дружеството в областта на продажбите и събираемостта с цел повишаване на ефективността;
 • Участва в разработването на инструкции и методически указания, свързани с осъществяване на продажбите на предлаганите от Дружеството продукти.

За нас