ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

Контакт с Дружеството, в случай на оплакване
 

1. Подаване на оплакване

Като отговорна компания, която цени клиентите си "Изи Асет Мениджмънт“ АД има за цел да бъде техен коректен партньор.

Дружеството полага индивидуална грижа за своите клиенти и в тази връзка сме осигурили няколко възможности на потребителите за подаването на оплакване/молба/възражение/жалба. Мнението на нашите клиенти е от изключителна важност и ценим обратната връзка.

Може да се свържете с нас по следните начини:

  • Като депозирате лично писмено оплакването си в деловодството на Централния офис на Дружеството, намиращ се в гр. София, бул. „Джавахарлал Неру” №28, АТЦ „Силвър център”, офис 40-46.
  • Като депозирате лично писмено оплакването си във всеки един регионален офис на Дружеството.
  • Посредством електронния адрес на Дружеството: customer@easycredit.bg.
  • На Национален телефон за обслужване на клиенти 0700 18 100 (без допълнително таксуване). Специалист „Обслужване на клиенти“ е на разположение да отговори на Вашето обаждане всеки ден от седмицата.
  • Чрез лична среща с оторизиран представител на Дружеството, на която да обсъдите Вашето искане. Срещата може да се осъществи в Централен офис на Дружеството или в съответния Регионален офис.
  • Като изпратите своето оплакване чрез лицензиран пощенски оператор („Български Пощи“, куриерска компания и др.) на адрес: гр. София, бул. „Джавахарлал Неру” №28, АТЦ „Силвър център”, офис 40-46 на вниманието на отдел „Обслужване на жалби от клиенти“.
     


2. Обработка на оплакването

Постъпилите оплаквания се препращат към специалист “Обработване на жалби от клиенти” в Дружеството, който извършва необходимите действия по обработване на оплакването. Нашата цел е своевременно да осъществим контакт с подателя на оплакването за изясняване на обстоятелствата по казуса.

Всяко постъпило оплакване се разглежда индивидуално и се отнася до вниманието на съответния компетентен отдел в компанията за изготвяне на становище.


3. Последващи действия

Изготвя се отговор, който се предоставя на подателя на оплакването, като предварително е уточнен начинът за получаване на обратна връзка. Дружеството изготвя становище в разумен и кратък срок като уведомява потребителя за взетото решение, до 7 дни от получаване на оплакването.