СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА "ИЗБЕРИ СВОЯТА ПОСОКА"

Стани стажант

+359

Полето е задължително

ЗА НАС

"Изи Асет Мениджмънт“ АД или Изи Кредит, е част от „Мениджмънт Файненшъл Груп “АД (МФГ), което обединява водещи компании, специализирани в предоставянето на небанкови финансови услуги основно в Централна и Източна Европа. МФГ управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в сферата на кредитиране в дома, персонални кредити, финансиране на микро и малки предприятия, кредитни карти, дигитален бизнес и алтернативни финансови продукти и услуги.

УСЛОВИЯ

 • Стажът е с регламентиран срок между 6 и 12 месеца;
 • След завършване има възможност за преминаване на постоянен трудов договор.

ЗА КОГО

Стажантската програма е подходяща за студенти или завършили своето образование, без придобит професионален опит или трудов стаж по специалността.

АКТИВНОСТИ

Направление „Човешки реурси“:

 • Участваш в процесите по подбор, като публикуваш обяви, съдействаш за създаването им и присъстваш на провежданите интервюта;
 • Участваш активно при оформянето на стратегията и план за работа при изграждането на работодателска марка;
 • Работиш с фирмени софтуери при изграждането на организационна структура.

Направление „Маркетинг“:

 • участваш в процесите по планиране, подготовка и поръчка на всички печатни, рекламни материали в компанията
 • участваш активно в процесите по снабдяване, логистика, доставка на материали
 • подпомагаш дейностите по брандиране (фирмени офиси, автомобили и др.)
 • комуникираш с доставчици и колеги от всички офиси в страната и чужбина

Направление „Анализи и продуктово портфолио“:

 • работиш с финансови документи и изготвяш справки, свързани с продуктите на компанията
 • измерваш резултатите от дейностите на различните отдели
 • обработваш и анализираш различни данни в excel
 • работиш с фирмени софтуери, посредством които генерираш и обработваш различни експорти

Направление „Международни пазари“:

 • участваш в поддръжката на всички акаунти на съществуващите дигитални активи на компанията
 • участвaш активно при изграждането и имплементацията на нови проекти
 • тестваш нови реализации и модификации на съществуващи и нови приложения
 • работиш с различни фирмени и външни софтуери при изграждането на мобилни апликации и уеб приложения

Направление „Оперативни дейности“:

1. Отдел „Кредитен“

 • комуникираш с клиенти и колеги относно проверка на предоставените данни
 • отговаряш за събирането на пълна и точна информация
 • проверяваш предоставените документи, като се грижиш всички задължителни реквизити да са коректно попълнени
 • администрираш и въвеждаш събраните данни в специализиран софтуер

2. Сектор „Кредитно администриране“

 • участваш и подпомагаш процесите по въвеждане на данни в специализиран софтуер
 • въвеждаш и следиш за спазването и наличието на задължителните реквизити на различните видове документи
 • администрираш нови и същестуващи договори с клиенти на компанията

3. Отдел „Кол Център“

 • участваш в процесите по мониторинг на входящи и изходящи разговори в Кол Център
 • следиш за спазването на установените корпоративни стандарти в компанията
 • участваш в процесите по планиране, подготовка и организиране на въвеждащи обучения, работни планове, скриптове и вътрешни тестове

 

ВЪЗМОЖНОСТ

 • Посока и професионално развитие;
 • Индивидуална въвеждаща програма;
 • Индивидуален ментор;
 • Гъвкаво работно време;
 • Трудов договор и възнаграждение;
 • Пакет с преференции;
 • Участие в множество забавни и разнообразни фирмени събития.
Ask a question Задай въпрос