ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОС

Между месеците януари и май 2019 година в Изи Кредит

се проведе традиционното вътрешно-мотивационно съревнование

„Заедно да покорим върха!“, в което имаха право да участват

Кредитни консултанти и Организатори продажби,

съревноваващи се в една група, и Мениджъри развитие и Регионални

мениджъри от компанията – в друга група. Условията за участие в съревнованието бяха изпратени към всички участници още в началото на годината.