Връзка с нас

Правила и условия за ползване

        Този уебсайт е собственост на „Изи Асет Мениджмънт“ АД /Дружеството/. Дружеството има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. Интернет-страницата (сайтът) е създадена с общо-информационна цел. Страницата предоставя основна информация за продукти и услуги, предлагани от „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Никаква част от тази информация не трябва да се тълкува като препоръка за закупуване на финансови продукти от „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Достъпът до този сайт е напълно безплатен. Разходите свързани с Интернет-комуникацията са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния Интернет и телекомуникационен посредник, предоставил услугата.

         Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие, в качеството на Потребител, приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.