Очаквайте тук да обявяваме всяка седмица имената на печелившите от лятна кампания
„За най-обикновените и необикновените моменти от лятото“
провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
за периода от 15.05.2018 г. - 31.07.2018 г .

Печеливши от 22.05.2018 г.


Номер на договора: Клиент:
3227922 В. Колев
3227344 С. Стойков
3226954 Р. Стаменова
3225532 Е. Митева
3228369 И. Вангелов