Печеливши от коледна кампания „Спечели телевизор, запази приятел.“,

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 01.11.2018 г. - 22.12.2018 г .


Очаквайте тук да публикуваме имената на печелившите от коледната кампания. Първото теглене ще се проведе на 08.11.2018 г.


ПЕЧЕЛИВШИ ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 г.:


Номер на договора Клиент Награда
3394870 Г. Дюлгеров телевизор
3371266 Ан. Асенова пералня
3374317 Б. Димитрова смартфон
3375051 Г. Иванов микровълнова печка
3373863 Г. Дундова сешоар
3372629 Д. Гулева вентилаторна печка
3393234 Ел. Гогова пасатор
3372048 Др. Стоянова тостер
3404013 Ив. Иванов  сандвич преса
3376547 Ан. Антонова цитрус преса

ПЕЧЕЛИВШИ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 г.:


Номер на договора Клиент Награда
3376602 С. Стоянова телевизор
3396170 Е. Георгиев пералня
3367880 В. Петрова смартфон
3363603 М. Марков микровълнова печка
3398670 Г. Якимова сешоар
3367155 В. Попгеоргиева вентилаторна печка
3370916 Л. Цолова пасатор
3366791 Н. Икономов тостер
3390906 С. Нонев сандвич преса
3374192 К. Лисков цитрус преса

ПЕЧЕЛИВШИ ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 г.:


Номер на договора Клиент Награда
3376361 Р. Димитрова телевизор
3395018 Й. Андреева пералня
3379072 Г. Маринова смартфон
3370627 М. Димитрова микровълнова печка
3375991 Ф. Назиф сешоар
3381075 Н. Сали вентилаторна печка
3366911 С. Бобчева пасатор
3389607 И. Николов тостер
3389299 В. Рамова сандвич преса
3375467 Е. Реджебов цитрус преса

ПЕЧЕЛИВШИ ОТ 06 ДЕКЕМВРИ 2018 г.:


Номер на договора Клиент Награда
3367116 В.Трайков телевизор
3365728 Е. Неджати пералня
3363334 Й. Иванов смартфон
3377258 И. Величкова микровълнова печка
3376491 Б. Лозанова сешоар
3363811 М. Михайлов вентилаторна печка
3382958 Я. Димова пасатор
3367366 Е. Рангелова тостер
3362954 Д. Дончев сандвич преса
3367807 Р. Бойчевска  цитрус пресаПЕЧЕЛИВШИ ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 г.:  


Номер на договора Клиент Награда
3363841 П. Рангелова телевизор
3368007 С. Христова  пералня
3364480 М. Христозова смартфон
3363100 П. Симеонов микровълнова печка
3369289 В. Ташков сешоар
3363773 В. Кръстева вентилаторна печка
3370382 Д. Спасова пасатор
3366355 Д. Бакларева тостер
3366162 Т. Димитров сандвич преса
3362567 Б. Дончев цитрус преса

ПЕЧЕЛИВШИ ОТ 08 НОЕМВРИ 2018 г.:


Номер на договора:Клиент:Награда:
3365267Т. Касимовтелевизор
3363887С. Йордановпералня
3365646Н. Гочевсмартфон
3364359Н. Деневамикровълнова печка
3362576Л. Коларовасешоар
3364442И.Нечевавентилаторна печка
3364405М. Петковапасатор
3362612С. Януловатостер
3364118Х. Мохсинсандвич преса
3365534Д. Велевцитрус преса