ЗАДАЙ ВЪПРОС
Задай своя въпрос ЗАДАЙ ВЪПРОСЗа ЕВРОИНС ЖИВОТ

Евроинс Иншурънс Груп e най-голямата, независима застрахователна група на Балканите с операции в 10 държави от Централна и Източна Европа, сред които България, Румъния, Гърция, Македония както и операции в Украйна, Грузия, Русия, Италия, Испания и Полша. Премийния приход на компанията през 2019 г. се равнява на 424 млн. евро.

Евроинс Живот е компания, част от Евроинс Иншурънс Груп, специализирана в B2B продажбите на застраховки. Ние поставяме на първо място доверието и професионалното обслужване, както и стабилна и адекватна застрахователна защита на своите клиенти. Нашата мисия е да предлагаме конкурентни, иновативни и отговарящи на нуждите на клиентите продукти, както и да поддържаме открити и етични взаимоотношения с тях и със своите партньори.

Служителите на компанията са получили експертизата си в управление на партньорства с големи банки и банкови институции, телекоми и др. Компанията има изградени няколко успешни партньорства с банки и компании за потребителско кредитиране.

Продукт предлаган на клиентите на ИЗИ КРЕДИТ

За клиентите на ИЗИ КРЕДИТ разработихме програма, която цели да подпомогне клиента с възникналите разходи при често съпътстващи ежедневието му ситуации като:

  • Разходи направени за медицински прегледи от общо практикуващи лекари, лекари специалисти и хабилитирани специалисти, лабораторни, инструментални и морфологически изследвания, хирургически операции, лапароскопска хирургия  и медицински манипулации, разходи за лекарствени средства и консумативи, разходи за медицинско транспортиране наложени в резултат на претърпяна от Застрахованото лице злополука. Възстановяват се разходи с лимит до : 250 лв.
  • Престой в Болница - На Застрахованото лице се изплащат по 10 лв. за всеки ден престой в болница, наложен в резултат на претърпяна от Застрахованото лице злополука.
  • Смърт - При смърт на Застрахованото лица настъпила в резултат на заболяване или злополука, Застрахователя изплаща на законните наследници 2 500 лв.


 

Документи за предлагания от Изи Кредит продукт:

  • Удостоверение за Застрахователен агент от 20.06.2020 г. тук>>>
  • Продуктов лист на Застраховка „Живот“ тук>>>
  • Преддоговорна информация тук>>>
  • Претенция за изплащане на обезщетение при събитие – бланка за изтегляне тук>>>
  • Застрахователен речник тук>>>