Връзка с нас

Ограничения на отговорността и свързани Интернет-страници        При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, „Изи Асет Мениджмънт“ АД не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уеб-сайта на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

Потребителите да имат предвид, че „Изи Асет Мениджмънт“ АД не е анализирало съдържанието на информацията, съдържаща се в хипер-връзките или в свързаните Интернет-страници, и в този смисъл не поема отговорност за точността или пълнотата на тази информация. „Изи Асет Мениджмънт“ АД, неговите служители и консултанти не понасят пасивите от евентуални неточности и непълноти в съдържанието на хипер-връзките или в свързаните Интернет-страници.

        „Изи Асет Мениджмънт“ АД си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. „Изи Асет Мениджмънт“ АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.